Apel Public privind selectarea a 3 Coordonatori regionaliApel Public privind selectarea a 3 Coordonatori regionali

Context:

Înființată în 2022, intervenția în Moldova a Noului Fond pentru Democrație (NDF) urmărește să răspundă nevoilor și provocărilor situației actuale din societatea civilă din Republica Moldova. Intervenția a fost concepută pentru a aborda probleme legate de domeniile tematice ale culturii, tineret, piața muncii, mass-media și gen – prin implementarea unei game largi de activități, desfășurate în parteneriate între organizațiile consorțiului NDF și Republica Moldova, printre care și CNTM

A doua fază a Intervenției în Moldova se desfășoară în perioada 1 septembrie 2023 – 31 august 2025. Rezultatul specific privind tinerii în această etapă este: capacitarea organizațiilor de tineret din Moldova la nivel local și implicarea activă a organizațiilor de tineret în dialogul politic în comunitatea lor.

Locație Chișinău, Republica Moldova
Termen limită pentru depunerea dosarului 20 martie 2024
Funcția Coordonator și facilitator regional pentru susținerea inițiativelor de advocacy a organizațiilor beneficiare de programul de granturi acordate de CNTM
Proiectul de referință The New Democracy Fund Moldova Intervention 2023-2025, implementat cu suportul DUF – The Danish Youth Council
Durata contractului 1 aprilie 2024– 31 august 2024
Limba de lucru Română Rusă

Scop:

Scopul acestui apel este de a selecta 3 coordonatori regionali care să aibă drept scop facilitarea agendei advocacy local și suport la subgrantiștii selectați de Consiliul Național al Tineretului din Moldova în programului de granturi ce urmează sa-l oferim pentru 10 organizații de tineret din țară.

Responsabilități:

Coordonatorii selectați vor avea următoarele responsabilități:

 • Acordarea suportului și mentorat organizațiilor selectate pentru subgrantare;
 • Dezvoltarea agendei commune de advocacy și suport în implimentarea ei;
 • Acționarea în calitate de facilitator local (organizarea ședințelor cu beneficiarii desemnați, acordarea suportului necesar și coordonare în realizarea activităților de către organizațiile selectate);
 • Monitorizarea și raportarea rezultatelor activităților;
 • Menținerea comunicării și cooperării cu echipa de implementare a programului.

Monitorizarea activității și verificarea progresului, cerințele raportării, periodicitatea și data limită

Se vor organiza întâlniri regulate cu echipa CNTM și beneficiarii acestora, pentru a stabili progresul realizării obiectivelor. Orice provocare, obstacol care ar împiedica activitatea va fi comunicat CNTM împreună cu măsurile de eliminare. De asemenea, monitorizarea și suportul/mentoratul oferit în cadrul proiectului va fi asigurată prin transmiterea informației prin intermediul: – E-mail; – telefonic; – Întâlniri online/offline și la posibilitate deplasare în teritoriu.

Cerințe față de prestatori:

Pentru a putea participa la acest apel, prestatorii trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

Studii:

 1. Studii superioare.
 2. Alte instruiri, cursuri, certificări în domeniul ONG, alte subiecte conexe.

Experiență:

 • Experiență de lucru cu organizații non guvernamentale și advocacy;
 • Experiență în organizarea activităților de facilitare și mentorat;
 • Cunoștințe temeinice în implementarea programelor/proiectelor la nivel local/regional, stabilirea de parteneriate etc.;
 • Cunoașterea activității autorităților publice locale și a proceselor decizionale locale;

Cunoașterea limbilor:

 1. Limba română și rusă.
 2. Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj.

Modalitatea de participare

Dosarul candidatului/ei trebuie să conțină:

 1. CV-ul actualizat.
 2. O scrisoare de motivare în care se va descrie experiența în domeniul de referință, precum și motivația persoanei de a ocupa postul de Coordonator Regional.
 3. Metodologia de intervenție.
 4. Oferta financiară.

Dosarul de participare va fi transmis prin e-mail la adresa corespondenta@cntm.md cu mențiunea „ Coordonator local advocacy” în subiectul mesajului.

Deadline pentru depunerea dosarului: Termenul limită de prezentare a ofertelor este 20 martie  2024.

Pentru informații suplimentare, nu ezitați să contactați persoana responsabilă, la adresa de e-mail: vadim.banari@cntm.md sau telefon 078015936.

Evaluarea candidaților și acordarea contractului

 • Experiență anterioară în ONG-uri, proiecte și advocacy (20 pct.)
 • Cunoașterea activității autorităților publice locale/rationale (20 pct.)
 • Experiență în organizarea activităților de tineret, mentorat și suport în cadrul activităților de proiect (20 pct.)
 • Motivație și metodologia de lucru propusă (20 pct.)
 • Oferta financiară (20 pct.)