Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui expert/e, a unui grup de experte/ți pentru acordarea serviciilor de instruire și mentorat în domeniul inițierii și dezvoltării activităților generatoare de venitCentrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui expert/e, a unui grup de experte/ți pentru acordarea serviciilor de instruire și mentorat în domeniul inițierii și dezvoltării activităților generatoare de venit

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică și abilitare economică.

În perioada octombrie 2023 – februarie 2026, Centrul de Drept al Femeilor (CDF) implementează Proiectul “Susținerea eforturilor multi-sectoriale de prevenire a violenței împotriva femeilor, prin acordarea unor servicii cuprinzătoare de asistență supraviețuitoarelor, inclusiv prin intermediul programelor de abilitare economică” în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu susținerea UN Women si sprijinul financiar al Suediei.

Scopului Proiectului este susținerea abilitării economice a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen prin  implementare a 5 programe de  scară mică de abilitare economică în  Soroca, Hîncești, Telenești, Bălți și Ștefan-Vodă .

Obiectivul

Selectarea unei  experte/expert, unui grup de experte/ți  care va acorda servicii de instruire și va  livra ore de  mentorat în domeniul inițierii și dezvoltării activităților generatoare de venit pentru femeile supraviețuitoare ale violenței în bază de gen din raioanele Soroca, Telenești, Hâncești, Ștefan Vodă și mun. Bălți. Persoanele selectate vor activa sub supravegherea şi în strânsă colaborare cu managementul CDF.

Grupul țintă va beneficia de:

 1. Informații, consultări, servicii de sprijin și formarea necesară pentru inițierea și dezvoltarea unei activități generatoare de venit;
 2. Instruire în inițierea și dezvoltare unei activități generatoare de venit ;
 3. Mentorat și sprijin de coaching în inițierea și dezvoltarea unei activități generatoare de venit ;
 4. Consultanță și suport întru dobândirea cunoștințelor substanțiale pentru inițierea și dezvoltarea unei activități generatoare de venit;
 5. Sustenabilitatea activităților generatoare de venit, inclusiv particularități juridice și economice;
 6. Consultanță și suport în procesul de elaborarea a planurilor de afaceri.

Responsabilități

1. Elaborarea conceptului Programului sesiunilor de instruire, definirea metodelor care să fie utilizate, pentru fiecare tematică sus menționată, cu indicarea numărului de ore;

2. Agenda pentru 3 (trei) zile de instruire;

3. Suport livrabil pentru participante, inclusiv PPT;

4.Chestionar de evaluare pre- post a cunoștințelor participantelor programului de instruire și analiza comprehensivă a chestionarelor completate de beneficiarele programului de instruire;

5. Livrarea a 5 cursuri, cu durata de 3 zile (8 ore) pentru beneficiarele din raioanele selectate;

6.Elaborarea a 5 rapoarte narative privind livrarea a 5 cursuri de instruire, acordat femeilor supraviețuitoare violenței de gen;

7. Elaborarea a unui raport narativ general privind acordarea orelor de consultanță, mentorat și coaching pentru femeile supraviețuitoare violenței de gen;

8. Elaborarea unui concept pentru orele de mentorat;

9. Elaborarea agendei sesiunii de mentorat, ce prevede 90 ore, pentru 30 fete și femei, supraviețuitoare a violenței de gen;

10. Chestionar de evaluare pre/post a cunoștințelor participantelor programului de consultanță ,  mentorat și coaching.

11. Analiză comprehensivă a chestionarelor completate de beneficiarele programului de consultanță, mentorat și coaching;

12. Livrarea a 90 ore pentru 30 fete și femei  supraviețuitoare violenței de gen, în format offline si  online,  facilitarea  accesului la  programe de sprijin pentru afaceri - disponibile la nivel național, pentru grupul țintă, inclusiv cu implicarea reprezentanților din raioanele pilot;

14. Elaborarea unui Raport narativ general privind acordarea orelor de mentorat cu informația succintă  referitor la dezvoltarea cunoștințelor substanțiale și progresele în domeniul ;

15. Elaborarea unui raport general narativ de activitate în baza activităților desfășurate.

Perioada de realizare a sarcinilor: martie –  decembrie 2024.

Calificări și abilități

 • Profilul Companiei (maxim 1 pagina) sau CV experților;
 • Portofoliul formatorilor (cel puțin 10 ani activitate în prestarea serviciilor de formator în abilitare economică - descriere succintă);
 • Cel puțin 2 referințe care să ateste capacitățile profesionale ale candidatului, să facă referire la instruiri anterioare desfășurate pe subiecte similare.
 • Oferta comercială/bugetul pentru realizarea sarcinilor propuse (Oferta de preţ în MDL la cota zero TVA);
 • Alte documente sau recomandări relevante (în funcție de disponibilitate).

Dosarul de aplicare va include:

 • CV-ul/Profilul
 • Oferta financiară (onorariul net) per zi de muncă în MDL (lei moldovenești).
 • Cel puțin 2 referințe care să ateste capacitățile profesionale ale candidatului

Criterii de evaluare:

 • Prezentarea setului complet indicat în structura dosarului;
 • Experiența relevantă în domeniul solicitat;
 • Relevanța cu domeniul sarcinii;
 • Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul preț/calitate.

Aspecte organizaționale

Contractantul va lucra în afara oficiului CDF și în strânsă cooperare cu managementul Proiectului și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor.

Remunerarea se va face în baza cuantumului stabilit prin contractul de prestare a serviciilor. Plata pentru servicii se va efectua în baza rapoartelor de activitate lunar/trimestrial (cu indicare numărului de zile lucrate).

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 9 februarie 2024, ora 18.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs expert/expertă acordarea serviciilor de instruire și mentorat în domeniul inițierii și dezvoltării activităților generatoare de venitsau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

Informații suplimentare le puteți solicita în scris la email-ul: concurs@cdf.md.

Pentru mai multe informații despre Centrul de Drept al Femeilor, vă rugăm să accesați www.cdf.md

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.