Invest Moldova - Șef Secție Suport la Etapa Postinvestițională (Aftercare)Denumirea şi sediul angajatorului: Instituția Publică Agenția de Investiții, mun. Chișinău, str. Eugen Doga, nr. 2, MD-2005. Agenția de Investiții este o instituție publică, fondată de Guvernul Republicii Moldova, creată și mandatată să atragă investiții strategice în Republica Moldova, să contribuie la creșterea exporturilor, să promoveze imaginea de țară și să dezvolte dimensiunea de diplomație economică.

Denumirea funcţiei vacante: Șef Secție Suport la Etapa Postinvestițională (Aftercare)

Responsabilitățile de bază ale funcţiei, conform fişei postului:

 • Coordonarea și managementul portofoliului de investitori strategici din Republica Moldova;
 • Supravegherea și efectuarea evaluării performanțelor investițiilor existente;
 • Dezvoltarea și menținerea relațiilor cu investitorii privați și facilitarea colaborării dintre sectorul public și cel privat pentru a sprijini proiectele de investiții și a facilita scalarea acestora;
 • Identificarea necesităților investitorilor străini din Republica Moldova, elaborarea și implementarea instrumentelor de suport extinderii investițiilor acestora;
 • Asigurarea suportului și asistenței în atragerea și implementarea proiectelor și programelor finanțate cu suportul partenerilor de dezvoltare, orientate spre suportul investitorilor străini la etapa post investiție;
 • Managementul echipei secției suport postinvestițional (minim 3 angajați).

Cerințele față de candidați și competențele acestora:

 • Experiență managerială de minim 2 ani;
 • Abilități excelente de gestionare a personalului și de coordonare a echipelor;
 • Cunoașterea procedurilor și reglementărilor relevante pentru investiții în Republica Moldova;
 • Cunoștințe solide în evaluarea performanțelor investițiilor;
 • Abilități de relaționare și colaborare;
 • Abilități puternice de comunicare;
 • Fluență în limba engleză (nivel C2);
 • Activitate precedentă în cadrul unui proiect investițional va servi drept avantaj semnificativ;
 • Etică profesională, respectarea standardelor etice și integritate în gestionarea informațiilor confidențiale în relația cu investitorii și alte părți interesate.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

 • CV-ul candidatului;
 • Scrisoarea de motivație, care să explice de ce candidatul consideră că are abilitățile necesare pentru exercitarea funcției și de ce își dorește să ocupe funcția vacantă.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

 • CV-ul candidatului;
 • Scrisoarea de motivație, care să explice de ce candidatul consideră că are abilitățile necesare pentru exercitarea funcției și de ce își dorește să ocupe funcția vacantă.

Data-limită de depunere a documentelor: 8 februarie 2024, 17:00.

Modalitatea de depunere a documentelor: online, la adresa de email: office@invest.gov.md. Sau fizică, prin depunerea dosarului la sediul Agenției, pe str. Eugen Doga, nr. 2. Dosarul sau e-mailul de depunere trebuie să conțină în subiect denumirea funcției vacante la care aplică candidatul.

Date de contact: office@invest.gov.md sau +373 78 443 331.

Salariul minim de funcție: începând de la 23.000 MDL brut lunar salariu fix, plus bonus trimestrial.

https://invest.gov.md/ro/cards/ef-sec-ie-suport-la-etapa-postinvesti-ional-aftercare