Invest Moldova - Specialist în achiziții (Specialist Principal în Secția Management Instituțional)Denumirea şi sediul angajatorului: Instituția Publică Agenția de Investiții, mun. Chișinău, str. Eugen Doga, nr. 2, MD-2005. Agenția de Investiții este o instituție publică, fondată de Guvernul Republicii Moldova, creată și mandatată să atragă investiții strategice în Republica Moldova, să contribuie la creșterea exporturilor, să promoveze imaginea de țară și să dezvolte dimensiunea de diplomație economică.

Denumirea funcţiei vacante: Specialist în achiziții (Specialist Principal în Secția Management Instituțional).

Responsabilitățile de bază ale funcţiei, conform fişei postului:

 • Elaborarea planului anual al achizițiilor publice, înaintarea propunerilor, sistematizarea datelor, întreprinderea măsurilor privind asigurarea transparenței decizionale, în coordonare cu planul de activitate al fiecărei echipe din cadrul Agenției de Investiții;
 • Elaborarea și mentenanța politicii, procedurilor și instrumentelor de lucru necesare gestionării activității de achiziții la nivel de instituție;
 • Achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor ce sunt sub incidența Legii 131/03.07.2015, prin sistemul de achiziție electronică, efectuând efectiv procedura de achiziție;
 • Desfășurarea procedurilor de achiziționare a serviciilor pentru elaborarea parametrilor tehnici și caietelor de sarcini. Conlucrarea pentru inițierea elaborării caietelor de sarcini către experți contractați;
 • Respectarea pragurilor de publicare, termenelor de pregătire și de prezentare a documentelor, de informare a părților implicate, de îndeplinire a altor acțiuni aferente procedurii de achiziție publice în conformitate cu legea;
 • Executarea tranzacțiilor financiare ale Agenției și menținerea registrelor contabile;
 • Asigurarea că Agenția respectă standardele contabile și reglementările financiare relevante;
 • Pregătirea rapoartelor financiare și documentație pentru audituri externe;
 • Efectuarea analizelor financiare pentru a oferi conducătorilor organizației informații relevante pentru luarea deciziilor.

Cerințele față de candidați și competențele acestora:

 • Studii superioare în domeniul contabilității;
 • Cunoașterea legislaţiei privind achiziţiile publice;
 • Disciplină şi punctualitate, atenție maximă la detalii;
 • Responsabilitate faţă de lucrul încredinţat;
 • Spirit de echipă.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

 • CV-ul candidatului;
 • Scrisoarea de motivație, care să explice de ce candidatul consideră că are abilitățile necesare pentru exercitarea funcției și de ce își dorește să ocupe funcția vacantă.

Data-limită de depunere a documentelor: 8 februarie 2024, 17:00.

Modalitatea de depunere a documentelor: online, la adresa de email: office@invest.gov.md. Sau fizică, prin depunerea dosarului la sediul Agenției, pe str. Eugen Doga, nr. 2. Dosarul sau e-mailul de depunere trebuie să conțină în subiect denumirea funcției vacante la care aplică candidatul.

Date de contact: office@invest.gov.md sau +373 78 443 331.

Salariul minim de funcție: începând de la 15.000 MDL brut lunar salariu fix, plus bonus trimestrial.

https://invest.gov.md/ro/cards/specialist-n-achizi-ii-specialist-principal-n-sec-ia-management-institu-ional