Asociația Amici dei Bambini, Moldova angajează consultant juridic în cadrul serviciul de asistență telefonică Help LineAsociația Amici dei Bambini, Moldova angajează consultant juridic în cadrul serviciul de asistență telefonică Help Line

Titlul funcției:                  Consultant juridic în cadrul serviciului Linia Fierbinte

Desfășurarea activității: Chișinău cu posibilitate de deplasare

Proiect:                             „Răspuns Umanitar Integrat pentru Ucrainenii Afectați de Conflict și Cetățenii din Țările Terțe din Ucraina, Polonia, România și Moldova”

Beneficiar:                        Asociația Amici dei Bambini - Moldova

Aranjamente de plată:    Contract cu sumă fixă (time-based)

Tipul contractului:          Contract individual cu program part-time (6 ore pe zi, 30 pe săptămână)

Cerințe specifice:           Nivelul de risc al funcției în relație cu beneficiarul 8/13 sau 61,5%

Durata contractului:       Perioada de angajare: decembrie 2023 – apilie 2024 (cu posibilitate de prelungire)

 1. Context:

Filiala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini este o Organizație Non-Guvernamentală care activează în Republica Moldova de mai bine de 20 ani și promovează dreptul fiecărui copil la familie, educație și timp liber.

Amici dei Bambini, Moldova implementează, în perioada septembrie 2023 - iunie 2024, proiectul „Ludobusul pentru Pace” care face parte dintr-un proiect mai amplu de „Răspuns Umanitar Integrat pentru Ucrainenii Afectați de Conflict și Cetățenii din Țările Terțe din Ucraina, Polonia, România și Moldova”, implementat de Alianța ONG-urilor Active în Domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familie (APSCF). Proiectul este finanțat de Ministerul Federal de Externe al Germaniei (AA) prin intermediul Diakonie Katastrophenhilfe (DKH).

În cadrul acestui proiect sunt implementate o serie de activități printre care și Serviciul Help Line de asistență telefonică: psihologică și juridică gratuită la Linia Fierbinte 0800 10 804 ce prevede angajarea unui consultant juridic care va oferi asistență juridică persoanelor strămutate temporar pe teritoriul R. Moldova din Ucraina.

 1. Obiectivele proiectului și rezultate scontate:

Serviciul de Help Line are drept scop informarea populației refugiate despre statutul de protecție temporară și beneficiile acestuia și oferirea suportului juridic în obținerea statutului de protecție temporară, oferit  populației refugiate.

Toată activitatea va fi organizată în conformitate cu Politicile de Salvgardare, de Protecție a Copilului și Prevenire a Abuzului Sexual și a Hărțuirii precum și cu Regulamentul Intern al organizației, aprobate în cadrul A.O. Filiala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini.

 1. Domeniul de activitate, atribuții și responsabilități:
  • Preluarea apelurilor telefonice parvenite la Linia Fierbinte și oferirea suportului informațional solicitat;
  • Evaluarea necesităților informaționale ale beneficiarului și revenirea cu un apel de completare, în caz de necesitate;
  • Asistarea persoanelor care solicită stabilirea statutului de protecție temporară, oferind, în timp util, informații de înaltă calitate, consiliere și asistență;
  • Organizarea vizitelor periodice, după necesitate, pentru sesiuni de consiliere juridică la centrele de cazare pentru refugiați și comunitățile gazdă în care activează angajatorul;
  • Colaborarea cu alte organizații prezente în teritoriu și redirecționarea către acestea, a cazurilor specifice care necesită un suport mai specializat;
  • Asigurarea evidenței apelurilor telefonice preluate /beneficiarilor serviciilor juridice;
  • Participarea la ședințele organizatorice săptămânale în vederea asigurării reușitei serviciului de asistență telefonică gratuită;
  • Participarea la procesul de raportare lunară;
  • Participarea la instruiri de formare continuă în domeniul asistenței în situații de criză;
  • Alte roluri şi responsabilități la delegarea Coordonatorului de proiect.

4.  Abilități și experiență necesare:

 1. Calificări academice:
 • Studii superioare în domeniul jurisprudenței;
 1. Experiență profesională generală:
 • Experiență de muncă în domeniul oferirii asistenței juridice – minim 2 ani;
 • Experiență de muncă în ONG-uri și în cadrul Liniilor fierbinți constituie un avantaj.
 • Experiență profesională specifică:
 • Cunoașterea fluentă a limbilor română și rusă (ucraineana constituie un avantaj);
 • Abilități de operare cu pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc.);
 1. Competențe:
 • Abilități de comunicare asertivă și eficientă (în condiții de comunicare la telefon);
 • Abilități de interacțiune cu beneficiarii și cu membrii echipei de lucru;
 • Abilități de organizare şi planificare;
 • Abilitate de lucru în echipă și independent;
 • Empatie și non-discriminare în lucrul cu diverse categorii de beneficiari;
 • Disciplină, corectitudine şi seriozitate;
 • Flexibilitate, capacitate de adaptare la situații neprevăzute și orientare spre realizarea obiectivelor;
 • Rezistență pentru activitate în condiții şi situații de stres;
 • Disponibilitate imediată pentru a se implica 5 zile pe săptămână, a câte 6 ore, în perioada decembrie 2023 - mai 2024;
 1. Documente care trebuie incluse la depunerea aplicației de concurs:

Persoanele interesate trebuie să transmită următoarele documente/informații pentru a-și demonstra calificările:

 1. Scrisoarea de motivare: explicând corespunderea pentru sarcină, inclusiv experiența anterioară în proiecte similare, alte documente;
 2. CV cu minim 2 referințe profesionale specificate;
 1. Evaluarea:

Participanți vor fi evaluați pe baza metodologiei - Analiza cumulativă.

Atribuirea contractului se va face participantului a cărui ofertă a fost evaluată și determinată astfel:

a)  corespunzător/conform/acceptabil și

b) să obțină cel mai mare punctaj dintr-un set prestabilit de criterii tehnice specifice solicitării.

Doar candidații care obțin un minim de 110 puncte vor fi luați în considerare pentru evaluarea financiară. 

Criterii

Scor

Punctaj maxim acordat

Criterii de evaluare tehnice

Studii superioare în domeniul jurisprudenței și domenii conexe

Studii colegiale – 15 pct;

Licență – 25 pct;

Master/echivalent – 30 puncte;

30

Minim 2 ani de experiență profesională în domeniul asitenței juridice

Nu - 0 pct,  

2 ani – 40 pct, 

Mai mult de 2 ani – pentru fiecare an adițional câte 5 pct până la maxim – 50 pct. 

50

Experiența de lucru în acordarea asistenței juridice persoanelor strămutate temporar pe teritoriul R. Moldova din Ucraina

Nu - 0 pct,  

2 sarcini – 20 pct,  

mai mult de 2 sarcini – pentru fiecare proiect suplimentar 5 puncte până la maxim – 30 pct

30 

Cunoașterea excelentă a limbilor română și rusă (l. ucraineană va constitui un avantaj)

Română și rusă – 15 pct pentru fiecare.

L. ucraineană - 10

40

Criterii de evaluare interviu

·     Abilități de comunicare asertivă și eficientă (în condiții de comunicare la telefon);

·     Abilități de interacțiune cu beneficiarii și cu membrii echipei de lucru;

·     Abilități de organizare şi planificare;

·     Abilitate de lucru în echipă și independent;

Cunoștințe slabe – 20 pct (40%). 

Cunoștințe satisfăcătoare - 35 pct (70%). 

Cunoștințe bune - 45 pct (90%).

Cunoștințe foarte bune - 50 pct (100%).

50

·     Empatie și non-discriminare în lucrul cu diverse categorii de beneficiari;

·     Disciplină, corectitudine şi seriozitate;

·     Flexibilitate, capacitate de adaptare la situații neprevăzute și orientare spre realizarea obiectivelor;

·     Rezistență pentru activitate în condiții şi situații de stres;

·     Disponibilitate imediată pentru a se implica 5 zile pe săptămână, a câte 6 ore, în perioada decembrie 2023 - mai 2024;

Cunoștințe slabe – 20 pct (40%). 

 Cunoștințe satisfăcătoare - 35 pct     (70%). 

Cunoștințe bune - 45 pct (90%).

Cunoștințe foarte bune - 50 pct (100%).

50 

Punctaj tehnic maxim 

250 

 1. Alte aranjamente contractuale:

Relații conform organigramei:

Consultant juridic în cadrul serviciului Linia Fierbinte se subordonează Coordonatorului de proiect şi colaborează cu alți membri ai echipei de proiect.

Evaluarea și monitorizarea activității:

Evaluarea se efectuează de către Coordonatorului de proiect în baza raportului lunar de activitate.

Persoanele interesate vor expedia CV-ul actualizat, scrisoarea de motivare și datele de contact a două persoane de referință (telefon și email), la adresa electronică: moldova.aibi@gmail.com, cu mențiunea “Angajare – Consultant juridic în cadrul serviciului Help Line”, până la 6 decembrie 2023.

Persoană de contact: Tatiana Lungu (cell. 069291115), e-mail: moldova.aibi@gmail.com

Doar persoanele preselectate vor fi invitate la interviu.