Selectare expert/ă în educație mediaSelectare expert/ă în educație media

Asociația Obștească Nord Press Club (NPC) angajează un/o expert/ă în educație media în cadrul proiectului Consolidarea rezilienței tinerilor la dezinformare, implementat cu suportul financiar al IWPR (Institute for War & Peace Reporting UK).

Responsabilități:

 • Realizarea unui experiment social privind dezinformarea și a consecințelor ei. Experimentul va fi realizat prin intermediul a 6 sesiuni de informare, în 6 instituții de învățământ din regiunea de nordul RM (3 cu predare în limba română și 3 cu predare în limba rusă), pentru 150 de elevi/e cu vârsta cuprinsă între 14 -17 ani;
 • Deplasarea în teritoriu pentru realizarea sesiunilor de informare (în limba română și rusă, în funcție de limba de predare a instituției);
 • Pregătirea materialelor necesare pentru desfășurarea sesiunilor de informare (agendă, chestionare pre și post instruire, prezentări PPT, fișe de activitate etc.);
 • Asigurarea consultanței pentru echipa de proiect în realizarea a 3 spoturi educaționale (sugestii privind modificarea/completarea scenariilor, a animației, a textului de însoțire etc.), care vor servi drept material didactic pentru expert;
 • Întocmirea unui raport privind activitățile realizate și rezultatele experimentului social;
 • Elaborarea unui set de recomandări cu indicarea tehnicilor/metodelor eficiente de predare a conținuturilor conexe fenomenului dezinformării și a dezvoltării gândirii critice, în special în cadrul disciplinei Educație pentru media/ Educație pentru societate/ Dezvoltare personală, dar și în cadrul altor activități conexe care se desfășoară în instituțiile de învățământ;
 • Participarea în cadrul unei mese rotunde organizate de AO Nord Press Club la final de proiect;
 • Colaborarea cu echipa de proiect pe tot parcursul realizării activităților.

Calificare și experiență:

 • Studii (sau formări specializate) în domeniul jurnalismului/ Științe ale comunicării/ Științe umaniste sau alte domenii conexe, care acoperă aria tematică a proiectului;
 • Experiență în domeniul prevenirii și combaterii dezinformării;
 • Cunoașterea limbilor română și rusă;
 • Experiența de activitate și/sau colaborare cu alte ONG-uri va constitui un avantaj;
 • Abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși.

 

Alte detalii:

Activități planificate

Timp

1.     Pregătirea materialelor necesare sesiunilor de instruire

2 zile

2.     Desfășurarea sesiunilor de informare

6 zile

3.     Implicarea în elaborarea scenariilor pentru spoturile educaționale

2 zile

4.     Realizarea unui raport privind activitățile realizate și rezultatele experimentului social

2 zile

5.     Elaborarea setului de recomandări privind strategiile eficiente de predare a conținuturilor conexe fenomenului dezinformării

3 zile

Perioada de realizare a sarcinilor: 10 decembrie 2023 – 31 ianuarie 2024.

Dosarul de participare la concurs va conține următoarele:
1. CV-ul candidatului/ei;

2. Oferta de preț;

3. O scurtă scrisoare de motivare (max. 1 pagină).
Aplicare și informații suplimentare:
Data limită de depunere a ofertelor: 10 decembrie 2023, inclusiv.
Așteptăm dosarele (CV-ul, Oferta de preț și scrisoare de motivare) la adresa: nordpressclub@gmail.com, cu mențiunea „Expert/ă prevenirea și combaterea dezinformării”.
Pentru orice alte întrebări sau precizări vă rugăm să contactați: Tel. 069836218.
Persoană de contact: Inga Savca.

Articol adaugat de: Viorica Bugulean