Deadline extins: Consultant/ă IT pentru dezvoltarea unei platforme de cursuri online pentru elevi.Deadline extins: Consultant/ă IT pentru dezvoltarea unei platforme de cursuri online pentru elevi.

Fundația Terre des hommes Moldova este în căutarea unui/unei consultant/e pentru crearea unei platforme de cursuri on-line pentru elevi.

Titlul proiectului: „JOBOTECA – program pilot de pregătire a tinerilor din Moldova pentru piața muncii”
Perioada de implementare a proiectului: Februarie 2021 – Ianuarie 2024 (36 luni)
Tipul contractului: Contract de prestare servicii
Durata contractului: octombrie 2023 - noiembrie 2023 (2 luni)


Scurtă descriere a proiectului:

Proiectul „JOBOTECA – program pilot de pregătire a tinerilor din Moldova pentru piața muncii” este finanțat de Uniunea Europeană și este implementat de către Fundația Terre de hommes România și Fundația Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, precum și cu implicarea și participarea activă a copiilor, tinerilor, profesioniștilor de la nivel local, a mediului de afaceri și a comunității în întregime.

Obiectivul general al proiectului se axează pe sporirea participării adolescenților și tinerilor în societatea și economia moldovenească prin intermediul unui program pilot complex, centrat pe elev și conectat la piața forței de muncă din Moldova.

Pentru asigurarea unei bune implementări și a durabilității programului Joboteca în instituțiile partenere, a fost elaborat un program de instruire complex, orientat spre dezvoltarea competențelor adolescenților în trei domenii prioritare: (1) antreprenoriat, (2) ghidare în carieră și educație pentru carieră și (3) competențe digitale. În final, proiectul își propune să structureze tematicile cele mai relevante într-un curs online care să fie accesat de fiecare adolescent în ritmul și în timpul său propriu.


Responsabilitățile consultantului/consultantei:
 

Crearea unei platforme de cursuri on-line în cadrul programului Joboteca, care va fi integrată/alipită la website-ul organizației Terre des hommes Moldova (www.tdh.md). Această platformă trebuie să conțină toate informațiile, materialele și instrumentele produse în cadrul programului.


Obiectivele specifice ale serviciilor de consultanță solicitate sunt:

 • crearea unei platforme de cursuri în cadrul programului Joboteca;
 • încărcarea cursurilor on-line pe platformă;
 • pilotarea/testarea funcționării platformei, instruirea personalului Tdh în utilizarea sistemului de administrare a conținutului;
 • asistență în administrarea platformei de cursuri pentru o perioadă de 6 luni.


Rezultatele urmărite:

O platformă de cursuri - resursă funcțională, ușor de accesat și de navigat.


Livrabile și termene

 

Activitatea

Perioada

1.   

Fiecare curs va avea un text de descriere, imagine și va fi compus din mai multe capitole. Un capitol va conține lecțiile cursului.

Octombrie

2.       

Fiecare lecție va fi compusă din următoarele tipuri de elemente grafice și text:

 • text;
 • imagini inserate în text;
 • video-uri (încărcate direct sau încorporate de pe YouTube);
 • link-uri;
 • un  quiz* la sfârșit de fiecare modul, care va permite trecerea la următorul modul din curs;
 • un quiz de totalizare la finalul cursului, a cărui rezultat se va transpune într-un certificat de absolvire a cursului.

*Quiz-urile vor conține: titlu și descriere și o lista de opțiuni de răspunsuri, precum și opțiunea de a indica variantele corecte. Opțiunile de alegere a răspunsului pot fi sub forma de text sau imagine. Fiecare opțiune de răspuns va avea un punctaj, iar la final de quiz utilizatorul va vedea punctajul acumulat. Pentru a trece la modulul următor, utiliatorul va avea nevoie să acumuleze un anumit punctaj, prestabilit. Un quiz poate avea număr nelimitat de întrebări.

Octombrie

3.     

Adăugarea unui număr nelimitat de lecții în curs.

Octombrie

4.    

Dezvoltarea unui sistem de înregistrare a utilizatorilor (register, login, forgot pass, my profile), fiecare sa aibă cabinetul său.

Octombrie

5.  

Testarea platformei și îmbunătățirea acesteia în urma feedback-ului

Octombrie – noiembrie

6.     

Instruirea beneficiarului privind utilizarea panoului de administrare a platformei.

Octombrie – noiembrie

7.     

Asigurare de suport și buna funcționare a platformei de cursuri de către executor, pentru o perioada de 6 luni din momentul lansării și dării în primire a platformei.

 

 
Experiență profesională și competențe:

 • Studii relevante și cel puțin 3 ani de experiență în dezvoltarea platformelor de cursuri on-line și a paginilor web;
 • Experiență de dezvoltare și gestionare a unei platforme de cursuri on-line.


Modalitatea de aplicare la poziție:

 • CV-ul;
 • Documente/link-uri ce confirmă experiența;
 • Oferta financiară pentru realizarea sarcinii.

Dosarul de aplicare va fi expediat prin e-mail la adresa mda.office@tdh.org, indicând poziția pentru care se aplică: Dezvoltare platformă cursuri on-line JOBOTECA

Termenul limită de depunere a dosarelor este 8 octombrie 2023.

Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu. Dosarele depuse după expirarea termenului limită indicat nu vor fi examinate.

Tdh oferă oportunități egale pentru toate persoanele calificate indiferent de religie, vârstă, statut marital, stare de sănătate sau gen.


Politica de protecție a copiilor: 

Procedura de recrutare a Terre des hommes se bazează pe angajamentul ferm al organizației cu privire la protecția față de toate formele de violență împotriva copilului în cadrul proiectelor şi activităților sale, precum și în afara organizației. Tdh dispune de o politică de protecție a copilului, iar candidatul/candidata selectat/ă va semna o declarație prin care se va angaja să respecte această politică. Totodată, candidatul/a selectat/ă se va angaja să respecte toate politicile interne ale Terre des hommes.

Despre Terre des hommes:

Terre des hommes (Tdh) este cea mai importantă organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Fondată în 1960, organizația participă anual la eforturile internaționale de a îmbunătăți calitatea vieții a milioane de copii și membri ai familiilor acestora din peste 30 de țări.

Terre des hommes activează în Republica Moldova din 2004. Înregistrată în calitate de Fundație locală, Tdh Moldova lucrează pentru:

 • a reduce vulnerabilitatea copiilor afectați de migrație și a îmbunătăți protecția lor;
 • a ameliora accesul copiilor la drepturile lor în sistemul justiției juvenile, promovând o abordare restaurativă;
 • a fortifica capacitatea instituțiilor și profesioniștilor din domeniul protecției copilului, precum și susținerea copiilor, familiilor și comunităț

Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi vizează.

În ultimii ani, Tdh Moldova, împreună cu partenerii săi, este activ implicată în:

 • acțiuni de împuternicire a adolescenților și tinerilor;
 • capacitarea Centrelor de Tineret și a lucrătorilor de tineret;
 • capacitarea școlilor (generale și profesionale), pentru a proteja tinerii de orice formă de violență și a le dezvolta abilități de participare civică;
 • împuternicirea comunităților pentru a răspunde mai bine nevoilor tinerilor, pentru a le face vocea auzită și pentru o reziliență crescută.