Anunț de selecatarea a unui/ei consultant/e sau a unei echipe de consultanți pentru a dezvolta conținutul unui curs on-line pentru adolescențiAnunț de selecatarea a unui/ei consultant/e sau a unei echipe de consultanți pentru a dezvolta conținutul unui curs on-line pentru adolescenți

Terre des hommes Moldova este în căutarea unui/ei consultant/e sau a unei echipe de consultanți, pentru a dezvolta conținutul unui curs on-line pentru adolescenți privind ghidarea în carieră a acestora.

Titlul proiectului: „JOBOTECA – program pilot de pregătire a tinerilor din Moldova pentru piața muncii”
Perioada de implementare a proiectului: Februarie 2021 – Ianuarie 2024 (36 luni)
Tipul contractului: Contract de prestare servicii
Durata contractului: septembrie 2023 - noiembrie 2023

Despre Organizație:

Terre des hommes (Tdh) este cea mai importantă organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Fondată în 1960, organizația participă anual la eforturile internaționale de a îmbunătăți calitatea vieții a milioane de copii și membri ai familiilor acestora din peste 30 de țări.

Terre des hommes activează în Republica Moldova din 2004. Înregistrată în calitate de Fundație locală, Tdh Moldova lucrează pentru:

 • a reduce vulnerabilitatea copiilor afectați de migrație și a îmbunătăți protecția lor;
 • a ameliora accesul copiilor la drepturile lor în sistemul justiției juvenile, promovând o abordare restaurativă;
 • a fortifica capacitatea instituțiilor și profesioniștilor din domeniul protecției copilului, precum și susținerea copiilor, familiilor și comunităț

Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi vizează.

În ultimii ani, Tdh Moldova, împreună cu partenerii săi, este activ implicată în:

 • acțiuni de împuternicire a adolescenților și tinerilor;
 • capacitarea Centrelor de Tineret și a lucrătorilor de tineret;
 • capacitarea școlilor (generale și profesionale), pentru a proteja tinerii de orice formă de violență și a le dezvolta abilități de participare civică;
 • împuternicirea comunităților pentru a răspunde mai bine nevoilor tinerilor, pentru a le face vocea auzită și pentru o reziliență crescută.

 Scurtă descriere a proiectului:

Proiectul „JOBOTECA – program pilot de pregătire a tinerilor din Moldova pentru piața muncii” este finanțat de Uniunea Europeană și este implementat de către Fundația Terre de hommes România și Fundația Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, precum și cu implicarea și participarea activă a copiilor, tinerilor, profesioniștilor de la nivel local, a mediului de afaceri și a comunității în întregime.

Obiectivul general al proiectului se axează pe sporirea participării adolescenților și tinerilor în societatea și economia moldovenească prin intermediul unui program pilot complex, centrat pe elev și conectat la piața forței de muncă din Moldova.

 Pentru asigurarea unei bune implementări și a durabilității programului Joboteca în instituțiile partenere, a fost elaborat un program de instruire complex, orientat spre dezvoltarea competențelor adolescenților în trei domenii prioritare: (1) antreprenoriat, (2) ghidare în carieră și educație pentru carieră și (3) competențe digitale. În final, proiectul își propune să structureze tematicile cele mai relevante într-un curs online care să fie accesat de fiecare adolescent în ritmul și în timpul său propriu.

Responsabilitățile consultantului/consultantei/echipei de consultanți: 

 1. va/vor analiza Curricula și ghidurile facilitatorilor dezvoltate în cadrul proiectului Joboteca și va/vor dezvolta conținutul cursului on-line;
 2. va/vor consulta conținutul elaborat cu elevii din grupul consultativ (CAB) Joboteca și îl va/vor ajusta în dependență de sugestiile acestora;
 3. conținutul cursului va cuprinde informație teoretică și practică cu privire la ghidarea în carieră;
 4. conținutul va fi scris și livrat într-un limbaj accesibil și ușor de perceput și asimilat de către adolescenți;
 5. cursul va fi compus din cel puțin 5 module, iar fiecare modul va fi structurat în teme. Fiecare temă poate fi compusa din următoarele tipuri de elemente grafice si text:
 • text;
 • imagini inserate în text;
 • video-uri (încărcate direct sau încorporate de pe YouTube);
 • link-uri;
 • un Quiz* la sfârșit de fiecare modul, care va permite trecerea la următorul modul din curs;
 • un Quiz de totalizare la finalul cursului, a cărui rezultat se va transpune într-un certificat de absolvire a cursului.

*Quiz-urile vor conține: titlu și descriere și o lista de opțiuni de răspunsuri, precum și opțiunea de a indica variantele corecte. Opțiunile de alegere a răspunsului pot fi sub forma de text sau imagine. Fiecare opțiune de răspuns va avea un punctaj, iar la final de quiz utilizatorul va vedea punctajul acumulat. Pentru a trece la modulul următor, utiliatorul va avea nevoie să acumuleze un anumit punctaj, prestabilit. Un quiz poate avea număr nelimitat de întrebări.

 Perioada de realizare a sarcinilor: 

 

Activitatea

Perioada

1.

Dezvoltarea conceptului cursului, identificarea  modulelor și temelor.

5 octombrie

2.

Consultarea conceptului cu elevii din grupul consultativ (CAB).

5 octombrie

3.

Dezvoltarea conținutului, temelor și a quiz-urilor. Testarea conținutului cu un grup de elevi.

15 octombrie

4.

Definitivarea și aprobarea conținutului de către experții din echipa de proiect.

30 octombrie

 

Experiență profesională și competențe:

 • Studii academice relevante și cel puțin 3 ani de experiență în dezvoltarea cursurilor pentru adolescenți la tematici de dezvoltare personală și orientare profesional.
 • Experiența de dezvoltare de conținut pentru cursuri on-line pentru adolescenți va constitui un avantaj.

Modalitatea de aplicare:

 • CV-ul;
 • documente/link-uri ce confirmă experiența;
 • oferta financiară pentru realizarea sarcinii.

Dosarul de aplicare va fi expediat prin e-mail la adresa mda.office@tdh.org, indicându-se în titlul mesajului: Curs on-line JOBOTECA

Termenul limită de depunere a dosarelor este 29 septembrie, 2023.

Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu. Dosarele depuse după expirarea termenului limită indicat nu vor fi examinate. 

Tdh oferă oportunități egale pentru toate persoanele calificate indiferent de religie, vârstă, statut marital, stare de sănătate sau gen

Politica de protecție a copiilor: 

Procedura de recrutare a Terre des hommes se bazează pe angajamentul ferm al organizației cu privire la protecția față de toate formele de violență împotriva copilului în cadrul proiectelor şi activităților sale, precum și în afara organizației. Tdh dispune de o politică de protecție a copilului, iar candidatul/candidata selectat/ă va semna o declarație prin care se va angaja să respecte această politică. Totodată, candidatul/a selectat/ă se va angaja să respecte toate politicile interne ale Terre des hommes.