People in Need anunță selectarea a unui consultant sau companie de consultanță în prestarea serviciilor de mentorat.People in Need (PIN) este o organizație cehă internațională, non-profit, care lucrează pentru a proteja drepturile omului și libertatea democratică în regiunile de criză din întreaga lume, oferind în același timp ajutor de urgență și asistență pentru dezvoltare. Activitățile organizației se concentrează pe patru domenii majore: ajutor de urgență și cooperare pentru dezvoltare; sprijin pentru drepturile omului; programe de integrare socială; programe educaționale și de informare. PIN activează în Moldova din 2003. Aceasta sprijină dezvoltarea societății civile, promovează integrarea socio-economică a populațiilor vulnerabile și consolidează dezvoltarea agricolă regională.

PIN Moldova anunță concurs de selectarea unui consultant sau companie de consultanță pentru oferirea mentoratului în deschiderea și gestionarea unei afaceri. Serviciul de consultanță va fi prestat în cadrul proiectului: Asigurarea demnității și rezilienței comunităților vulnerabile prin abilitare socio-economică (EDRVCSE).

 

Cerințe față de consultant/consultantă sau companie de consultanță:

 - CV relevant;

- Experiență de minim 3 ani ca expert/consultant in domeniul de referință, cu documente justificative;

- Abilități de vorbit/scris în limba română și rusă ;

- Cunoașterea instrumentelor specifice de promovare online/offline;

- O bună cunoaștere a legislației moldovenești;

- Activitate online/telefonic;

- Disponibil pentru călătorii în regiunile Bălți, Edineț, Soroca reprezintă un avantaj.

 

Principalele sarcini pentru mentori sunt:

- Pregătirea: Să participe la întâlnirea online/telefonic cu echipa de implementare a proiectului pentru informarea privind programul de formare și mentorat.

- Comunicarea: Să comunice regulat cu managerul de proiect PIN, iar după caz cu membrii echipei de proiect, în timpul procesului de mentorat al beneficiarilor.

- Training/Mentorat Direct: Să organizeze și să țină sesiuni de formare/mentorat beneficiarilor proiectului, într-un format potrivit acestora, pentru a sprijini implementarea activităților lor și pentru ajustarea abordării în funcție de necesități.

- Monitorizarea Progresului: Să urmărească progresele înregistrate de beneficiari și să furnizeze informații privind progresele acestora prin completarea rapoartelor scurte, așa cum este indicat în produsele livrabile.

- Raportarea: Să raporteze periodic managerului de proiect, (să expedieze fișele de pontaj lunare și concluziile finale despre procesul de mentorat, cu indicarea recomandărilor pentru acțiunile viitoare).

- Scrierea articolelor: Publicarea unor studii de caz pe anumite site-uri, blog-uri, social media, nu se permite, dar dacă va fi necesar, se va consulta managerul de proiect).

 

Programul de formare/mentorat va fi implementat în perioada 1 octombrie 2023 - 31 decembrie 2023. Cererile vor fi acceptate în limbile română și rusă. Vă rugăm să rețineți că, prin depunerea dosarului, sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către People in Need Cehia. O copie a CV-ului dvs. va fi păstrată în arhivă pe durata perioadei de selecție a acestui proiect. În conformitate cu art. 7 GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

Confidențialitate:

Materialele furnizate consultantului individual și toate procedurile din cadrul contractului de consultanță sunt considerate confidențiale, atât în timpul consultanței, cât și după încheierea acesteia. Încălcarea cerințelor de confidențialitate poate duce la rezilierea imediată a contractului.

Depunerea dosarului:

Dacă vă doriți să participați în cadrul acestui program de mentorat în calitate de formator/mentor, vă rugăm să trimiteți CV-ul și o scrisoare de intenție la următoarea adresă de e-mail: tender.moldova@peopleinneed.net

Termenul limită pentru depunerea documentelor este 25 septembrie 2023. Persoanele selectate vor fi invitate la interviu online sau în persoană.

People in Need se angajează să prevină orice tip de comportament nedorit la locul de muncă, inclusiv hărțuirea sexuală, exploatarea și abuzul, lipsa de integritate și conduita financiară necorespunzătoare, și se angajează să promoveze bunăstarea copiilor și a adulților cu care People in Need intră în contact. People in Need se așteaptă ca toți membrii personalului să își îndeplinească sarcinile și responsabilitățile profesionale în conformitate cu codul de conduită și cu politicile cheie ale People in Need (disponibile la: https://www.peopleinneed.net/key-policies-4142gp  ). Personalul People in Need va urma un nivel adecvat de formare profesională.
Toate ofertele de angajare vor face obiectul unor referințe satisfăcătoare și al unor verificări de screening adecvate, care pot include verificarea cazierului judiciar și a finanțării terorismului.
Ne angajăm să asigurăm diversitatea și egalitatea de gen în cadrul organizației noastre și încurajăm candidații din medii diverse să aplice.
Prin trimiterea CV-ului și a altor documente la linkul menționat mai sus, candidatul își dă implicit acordul ca datele sale personale care apar în CV și în alte documente să fie deținute și prelucrate de PIN exclusiv în vederea analizării aptitudinii candidatului pentru postul respectiv și a păstrării acestor date în dosarele noastre pentru o perioadă de timp rezonabilă, în conformitate cu Politica de protecție a datelor a PIN. Candidatul poate revoca acest consimțământ în orice moment prin trimiterea unei notificări corespunzătoare. Vă rugăm să vă abțineți de la includerea oricăror date cu caracter personal speciale, a căror prelucrare, în conformitate cu legislația aplicabilă, necesită consimțământul expres în scris al persoanei vizate de aceste date.

2022