BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal gestiune procese, pe durată determinatăBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal gestiune procese, pe durată determinată

Scopul general al postului:

Contribuirea la asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii BNM sub aspect de gestiune și optimizare procese, aliniat la obiectivele strategice ale băncii.

Principalele atribuţii:

1. Elaborarea și dezvoltarea cadrului normativ și metodologic de gestiune a proceselor de activitate ale BNM, conform metodologiilor internaționale și bunelor practici în domeniu;

2. Descrierea, precum și revizuirea/actualizarea continuă a proceselor de activitate ale BNM conform metodologiei aprobate;

3. Analiza proceselor de activitate ale BNM, în vederea identificării oportunităților de îmbunătățire a acestora, precum și coordonarea propunerilor înaintate din partea subdiviziunilor privind modificarea proceselor, în vederea încadrării acestora în sistemul de gestiune a proceselor;

4. Studierea continuă a standardelor și bunelor practici de gestiune și optimizare procese și înaintarea propunerilor de implementare în cadrul BNM;

5. Examinarea practicilor în domeniul gestiunii și optimizării proceselor în alte bănci centrale, generalizarea rezultatelor şi metodelor de lucru şi analiza posibilității utilizării lor în activitatea curentă.

Cerinţe obligatorii:

1. Studii superioare în domeniul economic, cu media generala pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova); această cerință se consideră întrunită în cazul unei medii generale sub 8 dacă candidatul are o experiență de 4 ani în domeniul solicitat; pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective;

2. Experienţă de minim 1 an în domeniul economic;

3. Competențe digitale de nivel avansat a aplicaţiilor MS Office;

4. Competenţe lingvistice: cunoaşterea fluentă a limbii române; cunoaşterea limbii engleze cel puțin la un nivel intermediar (B1).

Cerinţe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

1. Experienţă de muncă în domeniul financiar-bancar.

2. Posedarea cunoștințelor aferente standardelor și/sau bunelor practici, metodologiilor, instrumentelor de gestiune și optimizare procese.

Competențe comportamentale:

Integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultat, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare profesională continuă.

Abilități: organizatorice, de planificare, comunicare eficientă verbală și în scris; gândire analitică; putere de convingere.

Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală;
  • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
  • Mediu de muncă modern și prietenos;
  • Procese de activitate digitalizate;
  • Flexibilitate în programul de muncă;
  • Pachet salarial competitiv;
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 29 septembrie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158 sau 022- 822-245.

Bibliografia recomandată:

1. Legea cu privire la BNM nr. 548/1995;

2. Managementul proceselor de activitate;

3. Metodologii și instrumente utilizate în gestiunea proceselor;

4. Standardul Business Process Model and Notation (BPMN).

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0