BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal al Direcției reglementareBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal al Direcției reglementare

Atribuțiile direcţiei reglementare:

Având ca scop elaborarea unui cadru normativ transparent în cadrul direcției se:

 - avizează proiectele actelor normative elaborate în cadrul BNM și de alte autorități publice aferente reglementării bancare, valutare și evidenței contabile în bănci;

 - elaborează, ținând cont de competența departamentului proiectele actelor normative ale BNM în domeniul reglementării prudențiale a băncilor, valutare și evidenței contabile în bănci (inclusiv modificarea şi completarea acestora).

 - examinează documentele şi principiile Comitetului Basel, directivele Uniunii Europene de domeniu, SIRF, practicile altor ţări în domeniul reglementării prudențiale bancare, reglementării valutare și reglementării evidenței contabile bancare;

 - examinează recomandările organizaţiilor financiare internaţionale aferente reglementării prudențiale bancare, reglementării valutare, reglementării evidenței contabile bancare şi se întreprind măsuri necesare întru promovarea acestora.

Cerințe minime obligatorii::

1. Studii superioare în domeniul economiei cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obţinute în Republica Moldova) în cazul unui calificativ mai mic de 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 4 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

2. Experiență de minim doi ani în specialitate;

3.Cunoştinţe în domeniul reglementării prudențiale /evidenței contabile, în special SIRF, aferent actelor normative ce țin de activitatea bancară;

4. Cunoștințe digitale de utilizator și cunoașterea avansată a utilizării aplicațiilor MS Word, Excel şi Power Point;

5. Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române la nivel avansat și limbii engleze la nivel mediu;

6. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă.

Principalele atribuţii funcționale:

1. Pregătirea ținând cont de competența departamentului, a avizelor la proiectele actelor normative prezentate de Guvernul RM, autoritățile administrației publice, la actele normative și interne elaborate de alte subdiviziuni ale BNM.

2. Elaborarea, ţinând cont de competenţa departamentului, a proiectelor actelor normative ale BNM în domeniul reglementării  prudențiale/evidenței contabile bancare, (inclusiv modificarea şi completarea acestora).

3. Studierea legislaţiei RM, a altor state, documentele Comitetului Basel și a Uniunii Europene, SIRF, precum şi a altor surse de informaţie în vederea examinării unor demersuri, elaborării şi perfecţionării actelor normative ce ţin de competenţa BNM în domeniul reglementării prudențiale/evidenței contabile bancare.

4. Participarea, la elaborarea diferitor strategii, planuri de acţiuni privind dezvoltarea economiei naţionale, reintegrarea Republicii Moldova şi integrarea Republicii Moldova în structurile economice internaţionale ce țin de domeniul reglementării prudențiale/evidenței contabile bancare.

5. Completarea diverselor chestionare primite  de la organizaţii financiare internaţionale etc., ce țin de domeniul reglementării prudențiale/evidenței contabile bancare.

6. Ţinerea corespondenţei cu subdiviziunile din cadrul BNM, inclusiv pregătirea, în limitele competenţei direcției în domeniul reglementării prudențiale/evidenței contabile bancare, a concluziilor, propunerilor, obiecţiilor la materialele şi documentele, înaintate spre examinare de către acestea.

7. Acordarea asistenţei/cosultațiilor altor subdiviziuni din cadrul BNM în privinţa problemelor ce au tangenţă cu domeniul reglementării prudențiale/evidenței contabile bancare.

8. Efectuarea investigaţiilor, studiilor tematice, pregătirea informaţiei analitice în probleme ce au tangenţă cu domeniul reglementării prudențiale/evidenței contabile bancare.

 Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală
  • Oportunități extinse de dezvoltare profesională și personală
  • Mediu de muncă modern și prietenos
  • Flexibilitate în programul de muncă
  • Pachet salarial competitiv
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști 

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 26 septembrie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

Legea nr.548-XIII din 21 iulie1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei;

Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor;

Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017;

Regulamentul nr.322/2018 privind cadrul de administrare a activității băncilor;

Directiva 2013/36/UE cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții;

Standardele Internaționale de Raportare Financiară (SIRF).

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0