Asociația Promo-LEX angajează Observatori/Observatoare pe Termen Lung în cadrul Misiunii de Observare a Alegerilor Locale Generale din 2023 (Rîșcani, Orhei, Dubăsari, Chișinău și Cantemir)Asociația Promo-LEX angajează Observatori/Observatoare pe Termen Lung în cadrul Misiunii de Observare a Alegerilor Locale Generale din 2023 (Rîșcani, Orhei, Dubăsari, Chișinău și Cantemir)

Nr. ref. 15 din 18.08.2023

Denumirea poziției: Observator/Observatoare pe Termen Lung 

Scopul postului: Titularul va monitoriza, documenta și transmite către Echipa Centrală a Misiunii Promo-LEX de Observare a alegerilor locale generale din 2023 informații privind procesele electorale desfășurate în aria sa de responsabilitate – Rîșcani, Orhei, Dubăsari, Chișinău și Cantemir.

Relațiile ierarhice: Se subordonează Coordonatorului Regional de Rețea, Coordonatorului de Rețea sau Șefului Misiunii.

Cerințe față de candidați:

 • Domiciliu/reședință sau loc de trai în unitatea administrativ teritorială pentru care a aplicat;
 • Non-partizanat politic (candidații nu pot fi membri/activiști ai partidelor politice/mișcărilor social-politice);
 • Cunoașterea ariei de responsabilitate pentru care a aplicat și a actorilor relevanți (reprezentanți ai partidelor politice, ONG, administrația publică locală etc.);
 • Studii medii sau superioare în domeniul juridic, științe politice, economic, social, educațional, APL, media etc.;
 • Experiență de muncă (inclusiv voluntariat) de minim un an; va constitui avantaj experiența de activitate în sectorul asociativ, precum și de observare a alegerilor sau a altor procese democratice la nivel național sau internațional;
 • Abilități de comunicare și interacțiune cu diverși actori (partide politice, autorități ale administrației publice locale și centrale, administrația electorală, ONG, mass-media etc.);
 • Capacitatea de a lucra independent și în echipă, într-un mediu dinamic și în termeni restrânși de timp;
 • Cunoașterea limbii române. Cunoașterea limbii ruse și engleze va constitui un avantaj;
 • Utilizarea calculatorului și a rețelelor sociale (MS Office – Word, Excel, Internet & e-mail, Facebook, Instagram, Telegram, VKontakte etc.) la nivel intermediar spre avansat este o condiție obligatorie;
 • Acces la calculator și Internet în mod constant;
 • Rezistentă la stres, responsabilitate și punctualitate;
 • Integritate și discreție profesională.
 • Dispune de automobil personal și de permis de conducere (categoria B) sau acces nelimitat la un mijloc de transport pentru deplasări în aria de responsabilitate.
 • Dispune de minim 4 ore libere în zi care pot fi dedicate activității de monitorizare a alegerilor (postul respectiv poate fi cumulat și cu alte poziții, atât timp cât nu există incompatibilități sau un conflict de interese între acestea).

 

Asociația Promo-LEX oferă lucru interesant în cadrul unei echipe de profesioniști și onorariu competitiv.

Responsabilități generale:

 • Observarea procesului electoral în aria de responsabilitate utilizând observarea directă, intervievarea actorilor electorali, analiza documentelor oficiale și alte metode de monitorizare și documentare conform Metodologiei de Observare a alegerilor adoptată de Misiunea Promo-LEX;
 • Efectuarea regulată a vizitelor de monitorizare în aria de responsabilitate;
 • Colectarea informațiilor privind desfășurarea proceselor electorale în aria de responsabilitate;
 • Observarea activității Consiliului electoral din aria de responsabilitate;
 • Elaborarea calitativă și prezentarea în termen a rapoartelor periodice de observare a alegerilor;
 • Recrutarea și gestionarea rețelei de observatori pe termen scurt;
 • Asistență logistică în desfășurarea seminarelor de instruire a observatorilor pe termen scurt;
 • Participarea seminarele de instruire pentru prezentarea metodologiei de monitorizare și de evaluare a activității;
 • Semnarea şi respectarea Codului de Conduită a monitorilor Promo-LEX;
 • Alte sarcini delegate de Misiune.

 

Durata de prestare a serviciilor: 3 luni de zile, în perioada septembrie – noiembrie 2023.

IMPORTANT! Asociația Promo-LEX își dorește o colaborare de durată cu persoanele selectate, inclusiv și în cadrul altor proiecte, cu condiția prestării unor servicii calitative și evaluării pozitive la finalul proiectului în cauză.

Dosarul de aplicare:

1. Curriculum Vitae (CV) care urmează să fie completat în limba Română şi expediat prin email la adresa angajare@promolex.md cu mențiunea “Pentru poziția de Observator/Observaroare pe Termen Lung” și indicarea ariei de responsabilitate selectate;

2. Completarea online a “Chestionarului de angajare a Observatorilor pe Termen Lung” accesând link-ul următor https://shorturl.at/uwHMP.

 

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 1 septembrie 2023, ora 18.00.

Vor fi evaluate doar dosarele complete și depuse în termen.

Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: (1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele și condițiile stipulate în anunț; (2) cea de-a doua etapă va consta în intervievarea candidaților pre-selectați. Vor fi contactați doar candidații pre-selectați.

Asociația Promo-LEX își rezervă dreptul de a desfășura interviurile și testarea candidaților/candidatelor până la data limită de aplicare.

Pentru mai multe detalii contactați:

Cristina Chebeș, Coordonatoare de Rețea, tel: 069350474; cristina.chebes@promolex.md