Asociația Obștească CCF Moldova anunță concurs extins de angajare a unui coordonator/unei coordonatoare de formare pe domeniul abilităților digitale

Asociația Obștească CCF Moldova anunță concurs extins de angajare a unui coordonator/unei coordonatoare de formare pe domeniul abilităților digitale

CCF Moldova, este o organizație non-guvernamentală care activează în domeniul protecției copiilor, sprijinind familiile dezavantajate social, pentru ca fiecare copil să crească într-un mediu familial prielnic, implementează proiectul „Protejarea familiilor – Sprijinirea emancipării femeilor și a bunăstării copiilor în Moldova”, cu sprijinul financiar al Women’s Peace & Humanitarian Fund și UN Women Moldova. Proiectul are ca scop să ofere asistență în abilitarea socio-economică a femeilor și fetelor afectate de criza de război și a celor din comunitatea locală din 10 raioane ale R. Moldova: Chișinău, Criuleni, Nisporeni, Anenii Noi, Strășeni, Ialoveni, Dondușeni, Glodeni, Edineț, Briceni, prin dezvoltarea ideilor de afaceri și a activităților economice.

În cadrul proiectului va fi livrat cursul pentru dezvoltarea unor competențe pe domeniul de digitalizare, pentru tinerele femei din Moldova și Ucraina. Formarea este dezvoltată de către organizația Humans in the Loop (HITL), ca rezultat al unei colaborări globale cu ONG-ul internațional War Child și CCF Moldova. În cadrul parteneriatului dintre War Child și CCF Moldova, prin acest proiect, femeile și fetele din Moldova vor beneficia de un curs de instruire, pentru a-și dezvolta competențe digitale și a se integra în câmpul muncii, îmbunătățindu-și nivelul de trai.

În acest context, CCF Moldova selectează un coordonator, cordonatoare pentru livrarea cursului de instruire specializată pe domeniul de digitalizare Tech Hubs, care va implica 50 de fete/femei cu vârsta cuprinsă intre 18 și 30 de ani din Ucraina și Republica Moldova. Proiectul-pilot va oferi formare in domeniul de abilitare digitala pentru a ajuta femeile si fetele să-și dezvolte competențe necesare activității în mediul digital prin intermediul platformelor de angajare, destinate liberelor profesioniste, încât să evolueze profesional și sa-si îmbunătățească mijloacele de trai in Moldova.

Consultanța se va desfășura în Republica Moldova în perioada iunie-octombrie 2023, pe o durata maximă de 40 de zile.

RESPONSABILITĂȚILE GENERALE ALE COORDONATOAREI/ COORDONATORULUI DE FORMARE PE DOMENIUL ABILITĂȚILOR DIGITALE INCLUD:

 • Asistență în procesul de pregătire a instruiri, prin colaborare cu organizația Humans in the Loop (HITL);
 • Elaborarea si/sau contextualizarea curriculei de formare și facilitarea a două traininguri pentru beneficiarele din proiect prin colaborare cu organizația HITL;
 • Suport direct și asistență logistică  în cadrul livrării instruirii și urmăririi progresului participantelor, participanților, oferirea suportului individual participantelor, participanților;
 • Mentorat oferit participantelor, participanților în vederea identificării oportunităților de angajare, suport în angajaredupă un program pe care si-l vor alege, fără a depinde de o anumita companie;
 • Participarea la întâlnirile online si sesiunile de formare.
 • Oferirea suportului necesar formabilelor prin ședințe de mentorat atât online cât și offline;
 • Înregistrarea rezultatelor activităților și prezentarea rapoartelor de progres către echipa de proiect CCF Moldova.

Responsabilități directe în rolul de coordonatoare/coordonator de formare în cadrul acestui proiect, vor include următoarele:

Perioada/nr de zile

Responsabilități

Maxim 40 zile

Studierea materialelor de formare oferite de către organizația Humans in the Loop (HITL) pentru a înțelege conceptul și nevoile de formare pe domeniul abilităților digitale, pentru a putea oferi suport beneficiarelor  și răspuns la întrebări;

Cunoașterea politicii de protecție a copilului din cadrul CCF Moldova și altor politici ca răspuns la problemele urgente ale femeilor/fetelor;

Evaluarea inițială la început de formare a femeilor/fetelor 

Asigurarea prezenței celor 50 de femei (care vor fi împărțite în două grupuri) la formare;

Facilitarea a două traininguri și asistarea beneficiarelor de instruire; 

Asistență logistică, colaborând cu CCF Moldova acolo unde există nevoie, pentru a asigura buna desfășurare a procesului de instruire;

Supervizarea progresului grupurilor prin înregistrare în Baza de Date oferită de HITL, urmărind prezența și participarea;

Asistență online pentru a sprijini participantele/participanții care întâmpină probleme tehnice și/sau au nevoie de ajutor în înțelegerea conceptelor;

Explicarea termenilor de codificare care apar în limba engleză, în limba rusă/română și suport pro-activ, în cazul apariției unor lacunele de vocabular-cheie;

Suport oferit participantelor proiectului-pilot, ajutându-le să elaboreze împreună o prezentare finală despre experiență, acesta fiind și un prim element de control al calității muncii depuse;

Organizarea ceremoniei de absolvire și colaborarea cu HITL pentru a stabili participantele care au absolvit cursul;

Colaborare cu Consultanta/Consultantul War Child pentru a evalua succesul proiectului, inclusiv efectuarea sondajului final de proiect.

CERINȚE PENTRU CANDIDATE/CANDIDAȚI:

 • Studii în domeniul IT, pedagogie; iar studiile în domeniul de psihologie (constituie un avantaj);
 • Demonstrarea competentelor în tehnologia digitală si a interesului față de acest domeniu;
 • Experiență în gestionarea proiectelor; 
 • Preferabil, experiență în livrarea sau coordonarea formărilor de competențe digitale și/sau experiență de lucru cu femei/tinere; 
 • Experiență în supervizare, mentorat, asistență, oferită femeilor refugiate din Ucraina sau celor din Republica Moldova sau altor grupuri vulnerabile (constituie un avantaj);
 • Abilități excelente de comunicare și negociere;
 • Excelente abilități de planificare și organizare;
 • Abilitatea de a lucra independent și în cadrul echipei;
 • Cunoașterea obligatorie a limbilor română, rusă și engleză (pentru a comunica cu echipa Humans in the Loop, care va furniza instruirea); cunoașterea limbii ucrainene va constitui un avantaj; 
 • Disponibilitatea de a lucra și a sprijini tinerele/femeile cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani;
 • Abilități antreprenoriale, abilitatea de a ajuta participanții să găsească oportunități de lucru în regim de libera angajare, după formare;
 • Persoană organizată și responsabilă; cu spirit de observație, atentă la detalii;

OFERTA:

 • Contract de consultanță pe termen scurt (maxim 40 zile); 
 • Salariu competitiv în funcție de experiență și calificări;
 • Posibilitatea de a contribui la crearea de noi oportunități pentru femeile refugiate din Ucraina și femeile din Republica Moldova;
 • Un mediu de lucru profesionist și dinamic;
 • Program flexibil, part-time pe perioada de contractare;

DISPOZIȚII FINALE: 

 • Organizația CCF Moldova declară toleranță zero față de toate formele de abuz și exploatare față de copii și adulții vulnerabili.   
 • CCF Moldova se ghidează de o politică de protecție a copilului și de politica privind prevenirea exploatării și abuzului sexual; consultanta/consultantul va semna o declarație prin care se va angaja să respecte prevederile acesteia.  
 • Candidatele/candidații interesate/ți pot trimite CV-ul cu 2 referințe de la locuri recente de muncă și oferta financiară la adresa de email: marginean@ccfmoldova.org, până la data de 31 mai 2023.
 • Doar candidatele/candidații preselectate/preselectați vor fi contactați și invitați la interviu.