Coordonator de proiect - mun. BaltiCoordonator de proiect - mun. Balti

Asociația pentru Formare Antreprenorială și Dezvoltare  din mun. Bălți  anunță concurs  pentru selectarea COORDONATORULUI DE PROIECT.

Scopul postului

Coordonarea activităților în vederea atingerii obiectivelor stabilite și îndeplinirea sarcinilor administrative pentru activitatea eficientă a Asociatiei.

Sarcini și responsabilități:

 • Implementează planul de activitate pentru atingerea obiectivelor predeterminate,
 • Coordoneaza activitatile din cadrul proiectelor supervizand direct echipele de formatori, consultanți si alte persoane implicate;
 • Asigură logistica activităților planificate;
 • Stabilește relații de colaborare cu beneficiarii proiectelor;
 • Gestionează activitățile de zi cu zi, motiveză și dezvoltă echipa.
 • Asigura rezolvarea problemelor aparute in realizarea proiectului si informeaza la timp echipa de management despre problemele aparute si pe care nu le poate rezolva la nivelul sau.
 • Face propuneri de imbunatatire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii obiectivelor propuse.
 • Motiveaza echipa de proiect prin comunicare si prin evaluarea permanenta a subordonatilor directi.
 • Verifica pontajul lunar pentru personalul din subordine
 • Pregătirea rapoartelor prin colectarea și sistematizarea informațiilor, pregătirea tabelelor;
 • Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale organizației in limitele respectarii temeiului legal.

Cerințe de ocupare a postului:

 • Educație: studii superioare în domeniul economic sau alte domenii relevante;
 • Experiență de muncă: minimum 2 ani de experiență în sectorul economic; Experiența relevantă de lucru în cadrul unei organizații neguvernamentale va constitui un avantaj,

Competențe și calificări necesare:

- Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română și rusă. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;

- Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.);

- Abilități excelente de interacțiune și comunicare;

- Abilități de a lucra independent și în echipă;

– Abilități de planificare și organizare; 

- Responsabilitate și punctualitate;

- Persoană deschisă pentru experiențe noi;

- Implicare și entuziasm;

- Auto-disciplină, inclusiv capacitatea de a elabora și de a executa planuri și identificarea priorităților.
– Inițiativă, seriozitate, tenacitate, orientare spre obiective și deadline-uri; 
– Abilitatea de a se adapta rapid la diferite situații, probleme și sarcini în schimbare; 

Pentru participare la concurs Vă rugăm să expediați CV-ul  la adresa de e-mail  tatianapuga19@gmail.com cu titlul: “Selectare Coordonator de proiect”.

La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Persoana de contact: Tatiana Puga , tel: 069113950 

Conditiile postului de munca

Programul de lucru full time

Telefon mobil, PC

Conditii de formare profesionala

Beneficii oferite: 
– Pachet salarial motivant; 
– Oportunități de dezvoltare personală și profesională; 
– Colaborarea cu experți naționali și internaționali din diverse domenii; 
– Mediu de lucru plăcut într-o echipă motivată și dedicată. 

Tipul contractului: contract individual de muncă (pe durată determinată cu posibilitate de prelungire)

Implicarea: normă deplină

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv în scopul și procesul angajării.

Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu character personal

Articol adaugat de: Ina Bordeianu