AO ”Părinți Solidari” angajează jurist/juristăAO ”Părinți Solidari” angajează jurist/juristă

Context general

AO „Părinți Solidari” este o organizație obștească ce reprezintă interesele părinților și militează pentru asigurarea accesului echitabil la servicii educaționale de calitate pentru copii, prin dezvoltarea de servicii și elaborarea de politici la nivel central și local în Republica Moldova.

Printre prioritățile AO „Părinți Solidari” sunt: educație de calitate, echitabilă și non-dicriminatorie; asigurarea accesului la un sistem de învățământ integru, transparent și accesibil, creșterea transparenței și eficienței utilizării resurselor bugetare în instituțiile educaționale.

AO „Părinți Solidari, cu suportul financiar al AO “Reprezentanța IM Swedish Development Partner”, implementează proiectul ”Educație transparentă și eficientă” în cadrul căruia își propune să angajeze un jurist / o juristă pentru acordarea asistenței juridice AO ”Părinți Solidari” și părinților care se confruntă cu corupția și taxele ilegale în sistemul educațional.

Profilul candidatului / candidatei  

 • Studii: studii superioare finalizate în drept;
 • Experiență profesională: minim 5 ani în domeniul studiilor deținute relevante pentru realizarea sarcinilor;
 • Competențe și abilități: buna cunoaștere a cadrului normativ ce reglementează domeniile integrității, educațional, al administrației publice; abilități demonstrate de comunicare scrisă și verbală cu autoritățile publice; integritate și discreție profesională demonstrate; dreptul de reprezentare în instanța de judecată.
 • Alte cerințe specifice: spirit de inițiativă și creativitate; abilități avansate de utilizare a computerului (MS Office, Internet); abilități de comunicare și interacțiune cu echipa, flexibilitate, acuratețe în realizarea sarcinilor, punctualitate în livrarea rezultatelor.

Vor constitui avantaje:

 • experiența în cadrul unui ONG sau organizație internațională;
 • experiență în consultarea părinților la subiectul refuzului de achitare a taxelor informale.

NB! AO ”Părinți Solidari” nu va accepta candidați care tolerează sau susțin personal comportamente corupționale, în special în sistemul educațional. În special, achitarea taxelor informale.

Sarcinile vor fi realizate în perioada lunilor aprilie - decembrie. Regimul de muncă part-time, la distanță. Volumul total estimat de lucru 15 zile.

AO ”Părinți Solidari” își rezervă dreptul, pentru sarcinile menționate să angajeze 2 juriști/juriste pentru lucru în echipă.

Responsabilitățile juristului/juristei:

 • Consilierea juridică a Asociației ”Părinți Solidari” la subiectul prevenirea și combaterea corupției în sistemul educațional și a taxelor ilegale, în special.
 • Reprezentarea AO ”Părinți Solidari” în instanța de judecată;
 • Monitorizarea și testarea modului de aplicare a modificărilor la art.315 a Codului Contravențional, prin identificarea cazurilor de colectări de remunerări ilegale.
 • Acordarea de suport juridic pentru sesizarea a cel puțin 10 cazuri de somare spre achitare de taxe informale.
 • Atacarea în instanța de judecată a actelor/răspunsurilor emise de către autorități.

NB! Colaborarea anterioară cu AO ”Părinți Solidari” va constitui un avantaj.

Dosarul de aplicare va conține:

- CV-ul actualizat;

- Oferta financiară în MDL, NET, per zi de muncă.

- Linkuri la experiența relevantă (dosarele reprezentate) sarcinilor descrise.

Modalitatea de depunere a dosarului

Dosarul de aplicare va fi expediat până în data de 31 martie 2023, prin e-mail parintisolidari@gmail.com cu mențiunea „Jurist/ juristă”. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail sau la numerele de telefon: 079 660 035 - Revenco Ala, directoare de proiect sau 069 907 372 - Angela Buliga, asistentă de proiect.

Articol adaugat de: Parinti Solidari
Alte articole de la acest autor: