BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal al Direcției reglementareBNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal al Direcției reglementare

Atribuțiile  direcției reglementare:

Având ca scop elaborarea unui cadru normativ transparent în cadrul direcției se:

 - avizează proiectele actelor normative elaborate de  BNM și de alte autorități publice aferente reglementării bancare, valutare și evidenței contabile în bănci;

 - elaborează și actualizează proiectele actelor normative ale BNM în domeniul reglementării prudențiale a băncilor, valutare și evidenței contabile în bănci.

 - examinează documentele şi principiile Comitetului Basel, directivele Uniunii Europene de domeniu, SIRF, practicile altor ţări în domeniul reglementării prudențiale bancare, reglementării valutare și reglementării evidenței contabile bancare;

- examinează recomandările organizaţiilor financiare internaţionale aferente reglementării prudențiale bancare, reglementării valutare, reglementării evidenței contabile bancare  şi se întreprind măsuri necesare întru promovarea acestora.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul financiar-bancar și/sau evidenței contabile cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare, în cazul unui calificativ mai mic de 8, condiţia se consideră accceptabilă dacă are o experienţă în domeniul solicitat de minim 3 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţământ respective;
 2. Experienţă de minim un an în specialitate;
 3. Cunoştinţe în domeniul reglementării prudențiale /evidenței contabile, în special SIRF, aferent actelor normative ce țin de activitatea bancară;
 4. Cunoştinţe digitale de utilizator şi cunoaşterea avansată a utilizării aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 5. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române la nivel avansat și limbii engleze la nivel mediu;
 6. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă.

Principalele atribuții funcţionale:

1. Pregătirea avizelor la proiectele actelor normative prezentate de Guvernul RM, autoritățile administrației publice, la actele normative și interne elaborate de alte subdiviziuni ale BNM aferente reglementării prudențiale/evidenței contabile bancare .

2. Elaborarea și actualizarea proiectelor actelor normative ale BNM în domeniul reglementării evidenței contabile bancare.

3. Studierea legislaţiei RM, a altor state, documentele Comitetului Basel și a Uniunii Europene, SIRF precum şi a altor surse de informaţie în vederea examinării unor demersuri, elaborării şi perfecţionării actelor normative ce ţin de competenţa BNM în domeniul reglementării prudențiale/evidenței contabile bancare.

4. Participarea la elaborarea diferitor strategii, planuri de acţiuni privind dezvoltarea economiei naţionale, reintegrarea Republicii Moldova şi integrarea Republicii Moldova în structurile economice internaţionale ce țin de domeniul reglementării prudențiale/evidenței contabile bancare.

5. Completarea chestionarelor primite de la organizaţii financiare internaţionale etc., ce țin de domeniul reglementării prudențiale/evidenței contabile bancare.

6. Ţinerea corespondenţei cu subdiviziunile din cadrul BNM, inclusiv pregătirea, în limitele competenţei direcției în domeniul reglementării prudențiale bancare/evidenței contabile, a concluziilor, propunerilor, obiecţiilor la materialele şi documentele, înaintate spre examinare de către acestea.

7. Acordarea asistenţei/consultațiilor altor subdiviziuni din cadrul BNM în privinţa problemelor  tangente domeniului reglementării prudențiale/evidenței contabile bancare.

8. Efectuarea investigaţiilor, studiilor tematice, pregătirea informaţiei analitice în probleme ce au tangenţă cu domeniul reglementării prudențiale/evidenței contabile bancare.

 Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală
 • Oportunități extinse de dezvoltare profesională și personală
 • Mediu de muncă modern și prietenos
 • Flexibilitate în programul de muncă
 • Pachet salarial competitiv
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști 

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 30 martie 2023.

! Depunerea CV-ului:  Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei;

Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor;

Regulamentul nr.322/2018 privind cadrul de administrare a activității băncilor;

Standardele Internaționale de Raportare Financiară;

Principii de bază pentru supravegherea bancară eficientă (Principiile de bază ale Comitetului de la Basel).

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0