Administrator Asociația Consultanților în Afaceri și Management AOAdministrator Asociația Consultanților în Afaceri și Management AO

Poziția: Administrator ACAM

Organizație: ACAM

Tipul contractului: Contract individual de muncă

Durata contractului: Contractul pe durata determinată de 3 ani cu posibilitate de prelungire

Limbi de lucru: română, rusă, engleză

Context general:

Rolul poziției de Administrator include administrarea eficientă a activităților Asociației și dezvoltarea instituțională a acesteia.

Atribuții și responsabilități:

 • Organizează și gestioneazăă activitatea curentă a ACAM în conformitate cu Regulamentul ACAM, deciziile Adunării Generale și ale Consiliului de Administrare ACAM;
 • Asigură calitatea serviciilor și instruire continuă a membrilor ACAM;
 • Gestionează procesul de deservire și comunicare cu membrii ACAM;
 • Inițiază și asigură scrierea propunerilor de proiecte către donatori și parteneri;
 • Asigură gestiunea și implementarea proiectelor contractate cu donatorii;
 • Asigură lucrările de secretariat în cadrul ACAM (organizare ședințe, comunicare internă, procese verbale, );
 • Coordonează implementarea Planului de Activitate a ACAM, inclusiv a Planului de Monitorizare și Evaluare a realizării obiectivelor și rezultatelor ;
 • Asigură respectarea și corectitudinea procedurilor interne stabilite;
 • Asigură reprezentarea intereselor membrilor ACAM și contribuie la crearea unei imagini pozitive în relațiile cu autoritățile publice centrale și locale, partenerii de dezvoltare, în forurile publice, conferințe și relațiile cu mass media;
 • Dezvoltă și menține relații de bună colaborare atât între membrii ACAM, cât și cu partenerii externi;
 • Administrează mijloacele financiare ale ACAM;
 • Raportează Consiliului de Administrare și Adunării Generale privind activitatea ACAM în termenii stabiliți și la standardele de calitate

Profil și calificări necesare:

 • Studii universitare în domeniul economic administrativ/management, științe politice/economie sau alte domenii relevante. Studiile post universitare în domenii relevante prezintă un avantaj.
 • Experiență în muncă cel puțin de 2 ani și cunoștințe practice ale lucrului în cadrul administrației publice locale, organizațiilor neguvernamentale;
 • Experiență de cel puțin 2 ani în domeniul managementului organizațional, al programelor/proiectelor în domeniul dezvoltării locale, rurale, economice ș.a. domenii relevante;

Competențe și abilități:

 • Competență în scriere oferte și managementul proiectelor;
 • Abilități de lider, de setare a priorităților, organizare a timpului și lucrului în echipă;
 • Abilități de negociere și atragere de fonduri;
 • Abilități de comunicare și raportare eficientă verbal și în scris;
 • Abilități de colectare și analiză a informației, și formulare a concluziilor;
 • Abilități de lucru într-un mediu multicultural, multietnic cu persoane din diferite medii naționale, culturale și pături sociale;
 • Cunoașterea limbilor română, rusă și engleze;
 • Cunoașterea calculatorului MS Office la nivel de

Dosarul candidatului va include:

 • Curriculum vitae (în limba română);
 • Scrisoare de intenție care va include motivele pentru care candidatul consideră că este potrivit pentru acest post, viziunea proprie privind activitatea în poziția respectivă și salariul solicitat.

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV și scrisoarea de intenție) în format electronic, la adresa de e-mail: acam.moldova@gmail.com, acaasociatie@gmail.com  cu mențiunea subiectului mesajului: Administrator ACAM. Pentru detalii puteți contacta la nr. de telefon 079922585

Articol adaugat de: Asociatia ACAM