BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de dezvoltarea procesului de raportare către BNMBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de dezvoltarea procesului de raportare către BNM

Scopul și atribuțiile direcției:

 •   Gestionarea procesului de raportare la BNM, precum și dezvoltarea continuă a sistemelor de raportare și a cadrului normativ aferente domeniului de raportare.

Obiectivele postului:

 • Participarea la procesul de elaborarea și actualizare a formularelor de raportare în baza modelului de date, crearea regulilor de validare și rapoartelor de ieșire, acordarea suportului necesar utilizatorilor.

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare în domeniul statistic/tehnologiilor informaționale/finanțe/economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 3 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățământ respective;
 • Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator avansat, în special a aplicațiilor MS Word și MS Excel;
 • Experiența profesională de minim 1 an, în domeniul statisticii/financiar bancar/ tehnologiilor informaționale;
 • Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române - fluent și engleze – citire și înțelegere, în special nivel tehnic (manuale utilizator, standarde, ghiduri, instrucțiuni);
 • Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 • Abilități excelente de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat, responsabil.

Principalele atribuții:

 1. Participarea la implementarea/ajustarea formularelor de raportare, în baza actelor normative ale BNM;
 2. Elaborarea machetelor și fișierelor tehnice, formulelor de validarea, testarea și validarea taxonomiilor și formulelor de validare
 3. Conlucrarea cu subdiviziunile BNM în procesul de elaborarea a rapoartelor de ieșire în cadrul aplicațiilor de raportare;
 4. Asigurarea diseminării periodice pe pagina WEB BNM a datelor din cadrul aplicațiilor de raportare, în conformitate cu solicitările subdiviziunilor BNM;
 5. Asigurarea actualizării în cadrul sistemelor informaționale de Raportare a nomenclatoarelor și datelor de referință utilizate de aplicații;
 6. Acordarea suportului necesar utilizatorilor interni, aferent utilizării aplicațiilor de raportare;
 7. Acordarea suportului necesar utilizatorilor entităților raportoare în procesul de raportare către BNM.

 Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală
 • Oportunități extinse de dezvoltare profesională și personală
 • Mediu de muncă modern și prietenos
 • Flexibilitate în programul de muncă
 • Pachet salarial competitiv
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști 

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 22 martie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

- Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (http://bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995);

- Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin HCE al BNM nr. 245 din 26.09.2019, în vigoare 25.11.2019 (http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-modul-de-prezentare-rapoartelor-forma-electronica-la-banca-nationala).

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0