BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, Direcția reglementarea, licențierea și dezvoltarea sistemelor de plățiBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, Direcția reglementarea, licențierea și dezvoltarea sistemelor de plăți

Direcția reglementarea, licențierea și dezvoltarea sistemelor de plăți are următoarele atribuții de bază:

 1. licenţierea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari;
 2. reglementarea: activităţii prestatorilor de servicii de plată şi emitenţilor de monedă electronică; prestării serviciilor de plată şi utilizării instrumentelor de plată fără numerar; emiterii şi utilizării monedei electronice, precum şi emiterea altor reglementări relevante în conformitate cu Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică şi altor acte normative în vigoare;
 3. reglementarea activității Depozitarului central unic al valorilor mobiliare;
 4. reglementarea activității sistemului automatizat de plăți interbancare (în continuare pe text SAPI) și a participanților din cadrul acestuia;
 5. dezvoltarea sistemelor și instrumentelor de plată din Republica Moldova.

 Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniul financiar – economic și/sau juridic cu media generala pe anii de studii 8 sau mai mare. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective;
 2. Experinență de minim 1 an în domeniul financiar-bancar/economic.
 3. Cunoaşterea legislaţiei bancare, precum şi a celor aferente domeniului sisteme de plăţi;
 4. Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 5. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat;
 6. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, învățare și dezvoltare continuă;
 7. Alte abilități și atitudini:

Principalele atribuții:

 1. Licențierea prestatorilor de servicii de plată nebancari;
 2. Elaborarea şi actualizarea actelor normative ce ţin de licențierea și reglementarea prestatorilor de servicii de plată și emitenților de monedă electronică;
 3. Colectarea și sistematizarea informației cu privire la necesitatea actualizării sau elaborării actelor normative cu privire la prestatorii de servicii de plată și emitenții de monedă electronică, la instrumentele de plată fără numerar și funcționarea SAPI;
 4. Examinarea cadrului legal UE legat de domeniul serviciilor de plată și elaborarea propunerilor de transpunere a cadrului UE în legislația autohtonă;
 5. Elaborarea propunerilor cu privire la facilitarea utilizării instrumentelor de plată fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova;
 6. Executarea lucrărilor curente în cadrul direcției în conformitate cu actele normative ale Băncii Naționale şi legislația Republicii Moldova.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală
 • Oportunități extinse de dezvoltare profesională și personală
 • Mediu de muncă modern și prietenos
 • Flexibilitate în programul de muncă
 • Pachet salarial competitiv
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști 

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 13 martie 2023.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului

Bibliografie de referință ( disponibilă pe site-ul www.bnm.md ):

 1. Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
 2. Regulament cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCE al BNM nr. 217 din 16.08.2019;
 3. Regulament cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin HCE al BNM nr.179 din 27.06. 2019;
 4. Regulament cu privire la participațiuni în prestatorii de servicii de plată nebancari nr. 159 din 05 iunie 2019;
 5. Regulament cu privire la activitatea de creditare a prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCE al BNM nr. 158 din 5 iunie 2019;
 6. Regulament privind prestarea serviciilor de plată prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță, aprobat prin HCE al BNM nr. 62 din 09.03.2017;
 7. Regulament cu privire la transferul de credit, aprobat prin HCA al BNM nr.157 din 01.08. 2013;
 8. Regulament cu privire la cardurile de plată, aprobat prin HCA al BNM nr.157 din 01.08. 2013.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0