Specialist coordonator în domeniul managementului contractelorAnunț de angajare

Specialist coordonator în domeniul managementului contractelor

 

I.P. ”Agenţia Servicii Publice” anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Specialist coordonator în domeniul managementului contractelor.

Sarcini și atribuții ale specialistului coordonator în domeniul managementului contractelor:

-       Cunoaşterea, respectarea și aplicarea cerințele actelor normative în vigoare ce reglementează domeniul de activitate;

-       Întocmirea proiectelor de contracte de achiziții publice în baza deciziei de atribuire a acestora;

-       Asigurarea conformității contractelor de achiziții publice pentru necesităţile Agenției;

-       Verificarea  conținutului și integrității contractelor de achiziții publice;

-       Înaintarea spre coordonare a proiectelor de contracte de achiziții publice către părțile implicate (subdiviziunile structurale ale ASP, operatorii economici, etc.).

 

Cerințe minime obligatorii:

-       studii superioare în domeniul economic sau juridic;

-       cunoașterea limbii române;

-       experiență în domeniu de cel puţin 1 an;

-       cunoștințe privind actele normative ale Republicii Moldova în domeniul de activitate;

-       cunoștințe de operare: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet;

-       abilități de îndeplinire a sarcinilor, lucru cu informația, comunicare, motivare, dezvoltare continuă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou;

-       atitudini de respect reciproc, inteligență, responsabilitate, disciplină, rezistență la stres, echilibru emoțional.

 

Documente solicitate:

-   Scrisoare de motivare;

-   Curriculum Vitae;

-   Diploma de studii;

-   Nume de referință/Scrisori de recomandare.

 

Termenul-limită de prezentare a dosarului de intenție  – 31 ianuarie 2023.

Persoanele interesate vor expedia dosarul de intentie la adresa de email: dgef@asp.gov.md.

Pentru informatii suplimentare: 022-50-49-49, e-mail: dgef@asp.gov.md.

 

Articol adaugat de: Daniela Afanasiev

telegram