BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist coordonator, Direcția comunicarea politicii monetare și publicațiiArticol adaugat de: Banca Națională a Moldovei

Scopul Direcției comunicarea politicii monetare și publicații:

Informarea publicului despre activitatea BNM în domeniul politicii monetare și realizării obiectivului fundamental stabilit al BNM; asigurarea transparenței și comunicării procesului decizional al Comitetului executiv și a activității BNM în domeniul politicii monetare.

Obiectivele postului:


Realizarea procesului de comunicare eficientă a deciziilor de politică monetară și implementare a politicii monetare, de asigurare a transparenței procesului decizional și de informare despre realizarea politicii monetare și de asigurare cu date statistice sistematizate a Departamentului politică monetară.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare (se indica specializarea daca este necesar) cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obţinute în Republica Moldova). Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective;
 2. Cunoștințe ale conceptelor macroeconomice, monetare, statistice;
 3. Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator, inclusiv folosirea aplicațiilor de redactare texte, prezentări, calcul numeric, analiză statistică (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Acrobat, Microsoft Excel, Demetra, Latex etc.).;
 4. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat;
 5. Competențe: integritate; responsabilitate; profesionalism, capacitatea de a lua decizii, orientare către rezultat; perseverență; învățare și dezvoltare continuă; lucru în echipă;
 6. Alte abilități și aptitudini: comunicarea eficientă verbală și scrisă, soluționarea situațiilor complicate, învățarea și dezvoltarea continuă, adaptarea rapidă la atribuțiile și obligațiunile postului.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 1. Experiența în domeniul financiar-bancar;
 2. Experiența în domeniul analizei și prognozei macroeconomice.

Principalele atribuții funcţionale:

 1. Participă la procesul de informare a instituțiilor de stat, mass-media și altor beneficiari despre activitatea Băncii Naționale a Moldovei privind implementarea politicii monetare și realizarea obiectivului fundamental stabilit, prin organizarea elaborării, prezentării și publicării în colaborare cu alte subdiviziuni a rapoartelor întocmite conform Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei ce țin de competența subdiviziunii;
 2. Asigură transparența procesului decizional al Comitetului executiv aferent politicii monetare promovate de către BNM prin elaborarea și prezentarea pentru publicare a comunicatelor de presă și a altor informații corespunzătoare;
 3. Realizează procesul de asigurare cu date statistice sistematizate și adaptate pentru elaborarea de analize economice și prognoze;
 4. Participă la seminarele, conferințele și mesele rotunde în cadrul BNM sau în cadrul instituțiilor din domeniul educației, având drept scop educarea și familiarizarea publicului cu politica monetară promovată de BNM;
 5. Participă la elaborarea compartimentelor ce țin de competența Direcției pentru documentele de politică monetară și organizează, la necesitate, întocmirea și realizarea prezentărilor respective.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 01 ianuarie 2023.

!Depunerea CV-ului:  Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 2. Strategia politicii monetare a Băncii Naționale a Moldovei pe termen mediu;
 3. Rapoartele asupra inflației;
 4. Rapoartele anuale ale BNM;
 5. Literatura de specialitate în domeniul teoriei economice, teoriei statistice, econometriei etc.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram