BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal, responsabil de elaborarea statisticilor macroeconomice privind Datoria externăArticol adaugat de: Banca Națională a Moldovei

Atribuțiile Direcției statistica conturilor internaționale sunt elaborarea conturilor internaționale, analiza și diseminarea acestora. Atribuțiile principale ale secției sunt elaborarea indicatorilor statistici privind datoria externă brută a Republicii Moldova.

Obiectivele postului:

Economistul principal produce indicatorii aferenți datoriei externe publice a Republicii Moldova.

Cerințe minime obligatorii:

1.    Studii economice superioare, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova);  În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 3 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățământ respective;

2.    Experiența profesională de minim 1 an în domeniul economiei;

3.    Cunoștințe în domeniul statisticii macroeconomice;

4.    Utilizator experimentat al aplicațiilor Microsoft Office, în particular al aplicațiilor de calcul;

5.    Vorbitor fluent al limbii române și cunoașterea limbii engleze (nivel mediu);

6.    Familiarizat cu legislația din domeniu;

7.    Competențe:  integritate, onestitate, responsabilitate, profesionalism, acuratețe, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, perseverență, învățare și dezvoltare continuă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

1.    Experiența de lucru în domeniul statistic, al macroeconomiei, financiar, experiență de peste 2 ani;

2.    Posedarea cunoștințelor de lucru cu baze de date;

3.    Vorbitor fluent(avansat) al unei limbi străine de circulație internațională.

Principalele atribuții ale economistului principal al secției datoria externă, Direcția statistica conturilor internaționale, Departamentul raportări și statistică:

 • Elaborează indicatorii macroeconomici privind tranzacțiile cu împrumuturile guvernamentale, ale BNM, ale Unităților administrativ-teritoriale și corporațiilor publice  din cadrul balanței de plăți a statului;
 • Elaborează indicatorii macroeconomici privind pozițiile privind împrumuturile guvernamentale, ale BNM, ale Unităților administrativ-teritoriale și corporațiilor publice  din cadrul Poziției investiționale a statului și sintezei macroeconomice privind datoria externă brută a Republicii Moldova;
 • Organizează sursele de date primare necesare pentru calcul. Participă la revizuirea formularelor statistice de colectare a datelor și elaborare a unor noi formulare, precum și a cercetărilor în domeniul de competență;
 • Colectează și prelucrează sursele de date; contrapune, validează și verifică indicatorii statistici aferenți datoriei publice din cadrul Conturilor Internaționale;
 • Asigură reconcilierea pe durata perioadelor de referință (trimestru) a pozițiilor cu toate tipurile de modificări ale acestora (din tranzacții efective, schimbări de preț, fluctuația ratelor de schimb, alte schimbări)
 • Participă la îmbunătățirea metodologiilor de calcul, elaborarea instrucțiunilor tehnice de lucru;
 • Participă la elaborarea estimărilor;
 • Participă la compilarea statisticii sectorului extern;
 • Participă la diseminarea datelor la solicitare;
 • Participă la dezvoltarea sistemului informațional de colectare și producere a statisticii balanței de plăți a statului;
 • Participă la procesul de control intern al calității datelor.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 26 decembrie 2022.

!Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm să consultați bibliografia de mai jos:

Bibliografie:

1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;

2. Legea cu privire la statistica oficială nr. 93 din 26.05.2017;

3. Manualul “Balanța de plăți și poziția investițională internațională”, ediția a VI-a (2009), Fondul Monetar Internațional;

4. Codul de bune practici al statisticilor europene;

5. Recomandările cadrului de evaluare a calității datelor al FMI (DQAF);

6. Conturile internaționale: metodologia de compilare și baza informațională.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram