Agenția Achiziții Publice angajează specialist principal Direcția monitorizareArticol adaugat de: mariana ciobanu

 

Principalele atribuții funcționale:

 1. Executarea calitativă a sarcinilor necesare pentru demararea și desfășurarea activităților de monitorizare.
 2. Monitorizarea prin examinare a actelor aferente procedurii de achiziții publice.
 3. Monitorizarea și evaluarea modului în care autoritățile contractante respectă procedurile de achiziții publice  și de atribuire a contractelor de achiziții publice.
 4. Generalizarea informațiilor și analizelor privind monitorizarea realizării achizițiilor publice.

 

Condiții de participare la concurs:

 

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul economic sau administrare publică;
 2. 1 an de experiență profesională în domeniu;
 3. Abilităţi de utilizare a computerului;

Termenul limită pentru depunere a documentelor este: 20 decembrie 2022.

!Depunerea documentelor:  Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://cariere.gov.md/ro/job/specialist-principal-directia-monitorizare/18911 , completaţi formularul online sau îl puteţi depune la sediul Agenției Achiziții Publice, pe adresa: șos. Hîncești nr.53, mun. Chişinău, Serviciul financiar-administrativ cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 • Legea  nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice.
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

 

 

persoană responsabilă:

Ciobanu-Lungu Mariana

email: mariana.ciobanu-lungu@tender.gov.md

tel.022 820703

telegram