BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, responsabil de salarizare si evaluarea nivelurilor posturilorScopul sau atribuțiile  direcției sau departamentului: 
Gestionarea și evaluarea sistemului de salarizare. Evaluarea nivelului posturilor.

Realizarea proceselor de angajare, transfer și eliberare a angajaților; Monitorizarea aplicării legislației muncii în raporturile de muncă.

Obiectivele postului:

Asigurare a unui cadru unitar al organizării și gestiunii proceselor de management a resurselor umane, salarizare și evaluarea nivelului posturilor aliniat la obiectivele strategice ale băncii.

Cerințe minime obligatorii:

1.    Studii superioare universitare, de preferință post-universitare sau masterat, în economie, resurse umane, drept,  cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova); Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective;

2.    Experienţă de minim 3 ani în  domeniul dezvoltării și/sau gestiunii resurselor umane şi salarizării;

3.    Cunoştinţe profunde ale legislației în vigoare a Republicii Moldova aferentă ariei de activitate; standardelor, bunelor practici, metodologiilor, instrumentelor și tehnicilor de organizare și management resurse umane.

4.    cunoștințe de operare avansată a programelor computerizate: Word, Excel, Power Point, Internet.

5.    Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze;

6.    Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitate de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă.

7.    Alte abilități și atitudini:

·         organizatorice, de planificare, de a conduce activitatea în echipă, negociere, comunicare eficientă;

·         gândire ordonată și constructivă, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;

·         gândire procesuală și globală;

·         capacitatea de a comunica verbal şi în scris, putere de convingere;

·         de analiză şi formulare a concluziilor.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

1.    Experienţă specifică în:

-        implementarea unui sistem de salarizare și evaluare a posturilor

-         elaborarea actelor normative și modificărilor/ completărilor acestora;

-         calcularea și prognozarea fondului de salarizare;

-         implementarea sistemelor informaţionale ce ţin de managementul resurselor umane;

-         cunoașterea regimului de gestiune a conflictelor de interese și de declarare a averii și intereselor personale.

Principalele atribuții funcţionale:

1.    Participa la elaborarea actelor normative interne ce țin de managementul resurselor umane;

2.    Coordonează procesul de întocmire a regulamentelor de activitate a subdiviziunilor;

3.    Coordonează procesul de întocmire a fiselor de post pentru angajații BNM în conformitate cu actele normative interne;

4.    Evaluează posturile din structura de state în conformitate cu metodologia aprobată;

5.    Elaborează structura de state a BNM;

6.    Participă la elaborarea strategiilor și politicilor de salarizare ale angajaților BNM;

7.    Participa la calcularea și prognoza fondul de salarizare;

8.    Duce evidența cheltuielilor privind retribuirea personalului BNM și raportează aferent acestora.

9.    Întocmește rapoartele statistice aferente forței de muncă;

10.  Prelucrează documentele personale ale salariaţilor;

11.  Perfectează proiecte de ordine privind acordarea concediilor: de odihnă anuale, suplimentare, neplătite, de studii şi alte tipuri de ordine legate de concediile respective: rechemarea, prelungirea, suplinirea, sistarea suplinirii;

12.  Perfectează graficul concediilor anuale al salariaţilor BNM şi supraveghează respectarea lui;

13.  Verifică şi înregistrează cererile privind scutirile de impozit la sursa de venit la angajare, schimbările intervenite în domeniu pe parcursul anului de lucru;

14.  Duce evidenţa certificatelor medicale, verificarea şi înregistrarea acestora;

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 13 decembrie 2022.

!Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1.    Codul muncii al Republicii Moldova;

2.    Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei;

3.    Legea privind declararea averii şi a intereselor personale nr. 133  din  17.06.2016;

4.    Legea salarizării nr. 847-XV din  14.02.2002.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0