Data monitoring & analizing managerONG-ul SOLIDARITES INTERNATIONAL ajută populațiile afectate de conflicte și violențe, epidemii, dezastre naturale sau legate de climă și colaps economic. Echipele noastre umanitare se angajează să ajute oamenii ale căror vieți, sănătate și securitate sunt amenințate, prin satisfacerea nevoilor lor cele mai vitale: hrană, apă, adăpost și igienă. Pentru mai multe informații despre Solidarités International, vă rugăm să vizitați site-ul său: https://solidarites.org/

Ești obișnuit să fii mereu activ și să înveți ceva nou zilnic?
Dacă ești o persoană comunicabilă și ești gata să te implici în diverse proiecte umanitare, vrem să te anunțăm că echipa noastră crește și este în căutare de Data Monitoring &Analizing Manager!

Responsabilitățile Data monitoring & analizing manager:

1. Contribuie la elaborarea, revizuirea și armonizarea instrumentelor de Monitorizare și Evaluare, managementul datelor, în special în Planurile de Monitorizare și Evaluare.
2. Oferă suport metodologic tuturor echipelor de program cu privire la întrebările tehnice legate de Monitorizarea și Evaluarea datelor, cum ar fi: colectarea de date cantitative și calitative, măsurarea indicatorilor, mecanismul de răspuns la plângeri, analiza fără daune etc.
3. Verifică calitatea și relevanța activităților interne de Monitorizare și Evaluare a datelor, recomandări și analize produse de departamentul său (studii, hărți...).
4. Oferă instruire de sprijin pentru echipele de program în domeniile sale de expertiză.
5. Contribuie la construirea cunoștințelor instituționale și la îmbunătățirea metodelor și tehnicilor de Monitorizare și Evaluare a datelor.
6. Participa la evaluarea performantelor colaboratorilor sub supravegherea sa.

În acest context, noi oferim un salariu atractiv, oficiu în centrul orașului Chișinău. Vei activa într-un mediu de lucru dinamic și interactiv, deasemenea vei face parte dintr-un colectiv cu un spirit de echipă dezvoltat.

Obligatoriu cunoasterea limbii engleze!
Locația: Chișinău
Salariul brut: 39340 leiThe NGO SOLIDARITES INTERNATIONAL assists populations affected by conflicts and violence, epidemics, natural or climate-related disasters and economic collapse. Our humanitarian teams are committed to helping people whose lives, health and security are threatened, by meeting their most vital needs: food, water, shelter and hygiene. For more information about Solidarités International, please visit its website: https://solidarites.org/

Are you used to always being active and learning something new every day?
If you are a communicative person and ready to get involved in various humanitarian projects, we want to let you know that our team is growing and is looking for a Data Monitoring & Analyzing Manager!

Responsibilities Data monitoring & analizing manager:
1. Contributes to the development, revision and harmonization of Monitoring and Evaluation tools, data management, especially in Monitoring and Evaluation Plans.
2. Provides methodological support to all program teams on technical questions related to Data Monitoring and Evaluation, such as: quantitative and qualitative data collection, indicator measurement, complaint response mechanism, non-damage analysis, etc.
3. Checks the quality and relevance of the internal Monitoring and Data Evaluation activities, recommendations and analyzes produced by his department (studies, maps...).
4. Provides training support to program teams in its areas of expertise.
5. Contributes to the building of institutional knowledge and the development of Data M&E methods and techniques.
6. Participates in the evaluation and in the assessment of the performance of collaborators under his/her supervision.

In this context, we offer an attractive salary, office in the center of Chisinau. You will work in a dynamic and interactive work environment, you will also be part of a collective with a developed team spirit.

Mandatory knowledge of the English language!
Duty Station: Chisinau
Gross Salary: 39,340 MDL

Articol adaugat de: Solidarités International