Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță concurs pentru contractarea a unui expert în domeniul elaborării Analizei impactului de reglementare (AIR)

Scopul activității: elaborarea Analizei impactului de reglementare (AIR) privind crearea Centrului de consultanță agricolă. 

Cerințe minime obligatorii pentru candidați:

1) Studii şi experiență:

    - Studii superioare în domeniul economiei;

    - Experiența în domeniul elaborării AIR cel puțin 3 ani;

    - Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;
    - Abilități de analiză şi formulare a concluziilor; abilități în comunicare

 

2) Principalele atribuții ale expertului:

    - Elaborarea analizei impactului de reglementare privind crearea Centrului de consultanță agricolă

    - Întocmirea și perfectarea formularului tipizat al documentului de analiză a impactului (Anexă la Metodologia de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor  de acte normative, aprobat prin HG 23/2019).

    - Prezentarea surselor de informații, utilizate în procesul de elaborare AIR

    - Ajustarea/îmbunătățirea analizei în cazul apariției unor obiecții în urma consultărilor publice 

    - Termenul maxim pentru elaborarea AIR - 30 zile calendaristice.


3)  Achitarea pentru serviciile prestate se va efectua în două etape:

     1 tranșă - la prezentarea Analizei impactului de reglementare (80% din sumă)

     2 tranșă - la finalizarea consultărilor publice și ajustării Analizei după caz (20% din sumă)

 

Termenul pentru depunerea CV-urilor/ofertelor este: 26.10.2022, ora 17.00 și pot fi expediate pe adresa electronică.

Persoane de contact:

Vasilii Dogotari, tel. 022 204 525 email -  vasilii.dogotari@maia.gov.md

Rodica Reșitca, tel. 022 204 550 email -. rodica.reshitca@maia.gov.md

Articol adaugat de: MAIA.GOV.MD