Achizitionare a serviciilor de consultanță pentru actualizarea Programului de formarea și atestarea specialiștilor în domeniul tehnicii frigului, care conține HCFC și gaze fluorurate cu efect de seră

I.P. „UIPM” anunță concurs privind achiziționarea serviciilor de consultanță în cadrul proiectului „ Implementarea tranșei 1 din etapa III-a a Planului de management pentru suprimarea eșalonată a hidroclorofluorocarburilor HCFC în Republica Moldova”.

Denumirea proiectului: „Implementarea tranșei 1 din etapa III-a a Planului de management pentru suprimarea eșalonată a hidroclorofluorocarburilor HCFC în Republica Moldova”

Scurtă descriere a proiectului

Republica Moldova a devenit parte la Convenția pentru protecția stratului de ozon (Viena, 22 martie 1985) și la Protocolul de la Montreal referitor la substanțele care distrug stratul de ozon (Montreal, 16 septembrie 1987) in 1996 (Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 966-XIII din 24 iulie 1996).

Principalele realizările ale Republicii Moldova în implementarea Convenției de la Viena și a Protocolului de la Montreal țin de elaborarea și implementarea:

  1. Programului național de suprimare eșalonată a clorofluorocarburilor (CFC), aprobat prin HG Nr. 1064 din 11 noiembrie 1999, care avea obiectivul suprimării eșalonate către anul 2010 a 73,3 tone de substanțe ce distrug stratul de ozon (SDO) din Anexa A, Grupa I (clorofluorocarburi).
  2. Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (Legea Nr. 852-XV din 14.02.2002).
  3. Programului de suprimare eșalonată a hidroclorofluorocarburilor (HCFC) pentru anii 2016-2040 si Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia in anii 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 856 din 13.07.2016, care stabilește scopurile, obiectivele și acțiunile necesare creării unui sistem integrat de reglementare, gestionare, supraveghere și control al utilizării hidroclorofluorocarburilor, a produselor și echipamentelor ce conțin astfel de substanțe pentru realizarea angajamentelor asumate de către Republica Moldova în conformitate cu tratatele internaționale privind substanțele care distrug stratul de ozon la care este parte. Obiectivul general al Programului este eliminarea completă, până în anul 2040, a hidroclorofluorocarburilor (HCFC) enumerate în Grupa I din anexa C la Protocolul de la Montreal prin realizarea activităților de suprimare eșalonată a acestora, în conformitate cu orarul stabilit, și prin conștientizarea publicului larg privind consumul acestor tipuri de hidroclorofluorocarburi și prin susținerea măsurilor ce urmează a fi efectuate.

Etapa a III-a HPMP în Moldova va contribui la reducerea consumului anual de HCFC la 0,43 tone PDO în 2024, pentru a obține o reducere de 67,5% a HCFC până în 2025, în conformitate cu programul Protocolului de la Montreal.

În cadrul proiectului HPMP epata 3, precum și în Programul de suprimare eşalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 este inclusă acțiunea de instruire și calificarea specialiștilor din sectorul refrigerare, condiționare a aerului și pompe de căldură.

Educația și formarea specialiștilor din sectorul dat are loc la Centrul Universitar de Formare Continuă „Centrul de instruire „Tehnofrig””, al Universităţii Tehnice din Moldova.

Anual, Centrul a organizează cursuri de instruire pentru specialiștii din sectoarele date. Cursurile au drept scop instruirea și evaluarea specialiștilor în vederea aprecierii cunoștințelor teoretice și competențelor practice ale acestora, familiarizarea cu noile tehnologii în domeniul tehnicii frigului și dezvoltarea abilităților profesionale de manipulare în condiții de siguranță a echipamentelor.

Cursurile sunt petrecute în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.483/2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea și atestarea specialiștilor în domeniul tehnicii frigului, care conține  HCFC și gaze fluorurate cu efect de seră. Regulamentul prevede cerințele minime pentru programul de formare a specialiștilor în domeniul tehnicii frigului, procedura de atestare a acestora, precum și condițiile pentru recunoașterea reciprocă a certificatelor.

Totodată, anual sunt introduse noi standarde și  tehnologii performante respectiv este necesar de a revedea periodic Programul de formarea și atestarea specialiștilor în domeniul tehnicii frigului, care conține  HCFC și gaze fluorurate cu efect de seră.

Denumirea sarcinii: Consultant național pentru actualizarea Programului de formarea și atestarea specialiștilor în domeniul tehnicii frigului, care conține  HCFC și gaze fluorurate cu efect de seră.

Atribuțiile expertului:

  • Revizuirea Programului existent de formarea și atestarea specialiștilor în domeniul tehnicii frigului, care conține HCFC și gaze fluorurate cu efect de seră în corespundere cu noile cerințe tehnologice;
  • Completarea programului cu subiecte noi relevante

Această misiune va necesita un consultant individual, care are:

  • Licență, masterat (sau echivalentul) în Inginerie (Mecanica, Refrigerare), Chimie, Biologie, Științe ale mediului sau orice calificare conexă;
  • Cunoștințe privind angajamentele naționale asumate în cadrul Convenției pentru protecția stratului de ozon și Protocolul de la Montreal referitor la substanțele care distrug stratul de ozon;
  • Cel puțin 3 ani de experiență profesională în activități tehnice legate de protecția stratului de ozon, inclusiv evaluarea consumului de substanțe care distrug stratul de ozon și evaluarea acțiunilor de atenuare a emisiilor de substanțe care distrug stratul de ozon (SDO);
  • Cunoașterea limbii române, scrisă și verbal, la nivel avansat este obligatorie. Cunoașterea limbii engleze, ruse și/sau alte limbi de circulație internațională, va constitui un avantaj.

3. Durata contractului

Consultantul tehnic va presta serviciile în perioada octombrie 2022 – decembrie 2022. Tarifarea se va efectua pe zile lucrătoare, cel mult 6 zile lucrătoare.

4. Termenul de depunere

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs:
1. Buletin de identitate;

2. CV-ul aplicantului;

3. Scrisoare de intenție;

4. Scrisori de recomandare / acte privind confirmarea capacității / experienței anterioare în elaborare unor acte similare;

5. Oferta financiară.

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs: 25.10.2022, ora 23:00.

5. Adresa la care trebuie transmise cererile de participare

I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului”

E-mail: cancelaria@uipm.gov.md;  olesea.cotoman@uipm.gov.md 

Articol adaugat de: Olesea Cotoman