Consiliul Național al Tineretului din Moldova angajează Coordonator Politici de Tineret și Advocacy!Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) estre structura umbrelă ce reprezintă interesele a 37 de organizații de tineret din Moldova. CNTM promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret. 

 În acest sens CNTM selectează un coordonator al direcției Politici de Tineret în analiza sectorului asociativ de tineret, cât și monitorizarea implementării politicilor de tineret din Republica Moldova.

Responsabilități 

  • Desfășurarea activităților planificate în cadrul direcției;
  • Realizarea proiectelor de referință;
  • Analiza cadrului legislativ și normativ din domeniul tineret la nivel național, european și internațional;
  • Elaborarea și promovarea modificărilor, moțiunilor și recomandărilor în domeniul normativ de tineret;
  • Desfășurarea acțiunilor de advocacy în domeniul politicilor de tineret; 
  • Asigurarea suportului stagiarilor și voluntarilor din cadrul direcției, monitorizarea activităților acestora.

Persoanele interesate vor expedie prin e-mail la cntm.corespondenta@gmail.com dosarul de aplicare intitulat „Coordonator Politici de Tineret”, care va conține CV-ul candidatului și scrisoare de motivare cu indicarea a două persoane de referință până la data de 28 Octombrie 2022.

Pentru informații suplimentare accesați termenii de referință sau vă rugăm să contactați: 

Roman Banari,

Secretar General CNTM

Tel 022 235 175

eMail cntm.corespondenta@gmail.com