BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal, responsabil de elaborarea statisticilor macroeconomice

Atribuțiile Direcției statistica conturilor internaționale sunt elaborarea conturilor internaționale, analiza și diseminarea acestora.

Obiectivele postului:

Economistul principal produce indicatorii aferenți Contului financiar în cadrul Balanței de plăți și Poziției investiționale internaționale a Republicii Moldova privind Investițiile directe și de portofoliu.

Cerințe minime obligatorii:

1.    Studii economice superioare, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova);  În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 3 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățământ respective;

2.    Experiența profesională de minim 1 an în domeniul economiei,  în particular activitate financiară/bancară, contabilă etc.;

3.    Cunoștințe în domeniul statisticii macroeconomice;

4.    Utilizator experimentat al aplicațiilor Microsoft Office, în particular al aplicațiilor de calcul;

5.    Vorbitor fluent al limbii de stat și cunoașterea limbii engleze (nivel mediu);

6.    Familiarizat cu legislația din domeniu;

7.    Competențe:  integritate, onestitate, responsabilitate, profesionalism, acuratețe, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, perseverență, învățare și dezvoltare continuă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

1.    Experiența de lucru în domeniul statistic;

2.    Posedarea cunoștințelor de lucru cu baze de date, de analiză a datelor;

3.    Competențe, de preferință certificate privind studii/instruiri, în utilizarea limbajului structurat de interogare (SQL);

4.    Vorbitor fluent al unei limbi străine de circulație internațională.

Principalele atribuții ale economistului principal al Secției poziția investițională internațională, Direcția statistica conturilor internaționale, Departamentul raportări și statistică:

- Organizează sursele informaționale și perfecționează sistemului de colectare a datelor ce vizează statistica domeniului în responsabilitate;

- Colectează, verifică și analizează datele primare, ce țin de  domeniul de responsabilitate;

- Elaborează tabelele de lucru aferente sectoarelor în responsabilitate, calculează indicatorii agregați și detaliați, conform cerințelor definite: fluxuri și stocuri și îi înregistrează în sistemul informațional specializat;

- Actualizează metodologia de colectare și prelucrare, precum și metodele de estimare aplicate pentru obținerea unei statistici relevante la sectorul de responsabilitate;

- Elaborează, și actualizează periodic, descrieri detaliate și succinte ale metodologiilor aplicate, instrucțiuni tehnice la sectorul în responsabilitate, participă la elaborarea a diverse informații analitice și detaliate suplimentare la solicitare;

- Participă la elaborarea estimărilor statisticii sectorului extern;

- Participă la revizuirea formularelor statistice de colectare a datelor și elaborare a unor noi formulare, precum şi executarea cercetărilor statistice metodologice și producerea datelor experimentale;

- Participă la dezvoltarea sistemului informațional de colectare și producere a indicatorilor în responsabilitate;

- Participă la procesul de control intern al calității datelor.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 31 octombrie 2022.

!Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm să consultați bibliografia de mai jos:

Bibliografie:

1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;

2. Legea cu privire la statistica oficială nr. 93 din 26.05.2017;

3. Manualul “Balanța de plăți și poziția investițională internațională”, ediția a VI-a (2009), Fondul Monetar Internațional;

4. Codul de bune practici al statisticilor europene;

5. Conturile internaționale: metodologia de compilare și baza informațională.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0