BNM anunță concurs pentru postul vacant de consilier juridic, Direcția avizare juridică și contencios

Scopul și atribuțiile postului:
Consilierul juridic aduce la îndeplinire a sarcinilor trasate şi asigură îndeplinirea activităților ce sunt atribuite Direcției.

Consilierul juridic acordă consultanţă juridică necesară întru asigurarea legală a exercitării atribuţiilor BNM și a bunei funcţionări interne a BNM, inclusiv în raport cu personalul ei.

Consilierul juridic trebuie să posede aptitudini bune de comunicare si de a stabili relații de lucru bazate pe cooperare, capacitatea de a respecta termene restrânse, tendința spre dezvoltarea profesională continuă.

Domeniul de activitate al Direcției avizare juridica si contencios: avizarea sub aspectul legalităţii a proiectelor actelor cu caracter individual ce urmează a fi emise de BNM (hotărâri, ordonanţe, autorizații, permisiuni, aprobări etc.), emiterea opiniilor juridice și acordarea de consultanță juridică în domeniile: supraveghere și rezoluție bancară, autorizare operațiuni valutare și licențiere unități de schimb valutar,  reprezentarea și susținerea apărărilor necesare în interesele BNM în ședințele de judecată.

 

Cerințe minime obligatorii:

1.  Studii de licență în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 9 si studii de master în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 9. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective, care urmează a fi echivalente cel puțin cu nota 9. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țară și/sau instituțiile de învățământ respective.

2. În funcție de postul la care se aplică, experienţă profesională (vechime în muncă) dovedită de minim 4 ani în domeniul juridic, dobândită după obținerea diplomei de licență;

3. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze (nivel avansat vorbire și scriere). Dovada cunoașterii limbii engleze se va face prin prezentarea unui certificat emis de o instituție acreditată, a dovezii privind obținerea unor studii universitare cu predare în limba engleză sau privind experiența profesională obținută într-un mediu anglofon. Dacă nu pot fi furnizate niciunul dintre aceste documente, candidatul va fi supus unui test de evaluare a competențelor lingvistice.

Alte cerințe:

Cunoștințe temeinice de drept, capacităţi foarte bune de analiză și sinteză, abilități de elaborare a documentelor juridice complexe (opinii juridice, referințe, avize), inclusiv în limba engleză.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc cerințele minime obligatorii ale concursului.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 07 noiembrie 2022.

!Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Recomandăm să fie consultată, înainte de concurs, bibliografia:

Bibliografie concurs consilier juridic Directia avizare juridica si contencios:

1.           Constituția Republicii Moldova;

2.           Codul administrativ al Republicii Moldova;

3.           Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;

4.           Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutara

5.           Legea nr.982-XIV din 11.05.2000  privind accesul la infomaţie

6.          Legea nr.202/2017 privind activitatea bancilor

7.          Legea nr.232/2016 privind redresarea si rezolutia bancilor

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0