Mediator/-oare cultural/-ă, Fundația Regina PacisFundația Regina Pacis anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de mediator/-oare cultural/-ă  în cadrul Centrului Comunitar de Integrare a Refugiaților creat în cadrul activităților de Ajutor de urgență refugiaților din Ucraina.

Fundaţia Regina Pacis este o organizație nonguvernamentală fondată în anul 2001 cu misiunea de a contribui la crearea unui mediu protejat pentru dezvoltarea copiilor și tinerilor în situație de risc, precum și creșterea calității vieții persoanelor în etate. Pentru mai multe informații, accesați www.reginapacis.org

Perioada de angajare: noiembrie 2021 – mai 2022 (cu posibilitatea de extindere)

Poziţie: full-time 

Locul de muncă: Chişinău

Responsabilități:

 • Participă la procesul de planificare, monitorizare şi evaluare a activităților proiectului;
 • Asigură în timp util suportul necesar beneficiarilor pentru buna integrare a acestora în Republica Moldova;
 • Menține comunicarea cu echipa de implementare, partenerii și beneficiarii proiectului;
 • Colectează și sistematizează zilnic informațiile necesare pentru întocmirea urmărirea indicatorilor privind buna implementare a activităților de mediere culturală;
 • Centralizează și păstrează evidența tuturor documentelor de lucru;
 • Colectează și diseminează în cadrul Centrului de Integrare a Refugiaților informații actualizate și exacte cu privire la procedurile de azil, protecția temporară și drepturile refugiaților în Republica Moldova, precum și disponibilitatea serviciilor, inclusiv educație, transport, cursuri de limbă română, cursuri de formare profesională/ recalificare etc.
 • Alte responsabilități necesare pentru buna desfășurare a proiectului.

Cerinţe faţă de candidat/-ă:

 • Studii superioare;
 • Experienţă de asistenţă în cadrul proiectelor. Experienţa de muncă în domeniul ajutorului umanitar va constitui un avantaj;
 • Competențe de comunicare scrisă şi verbală în limba română și rusă;
 • Abilităţi şi aptitudini: punctualitate; organizare eficientă a timpului, sarcinilor şi locului de muncă; capacitate de a respecta termene limită; multitasking;
 • Cunoașterea programelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet.

Condiții de muncă:

 • Programul de muncă de 8 ore;
 • Activitate preponderent de birou.

Dosarul candidatului/-ei va include:

 • CV-ul ;
 • Scrisoare de intenție, maxim o pagină.

Persoanele interesate vor transmite CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa de email: emergencyaid@reginapacis.org

Data limită de depunere a dosarelor: 28 octombrie 2022

Numai persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate.