Agenția Națională Asistență Socială anunță concurs de selectare a unui expert consolidarea sistemului de instruire a personalului din domeniul asistenței sociale

Poziția: 1 unitate în consolidarea sistemului de instruire a personalului din sistemul de asistență socială

Durata contractului: 01 septembrie 2022 – 30 septembrie 2023

Locația – Agenția Națională Asistență Socială, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 1

Context: Conform prognozelor făcute de mai multe organizații naționale și internaționale, impactul multiplelor crize: pandemică, energetică, a refugiaților din Ucraina, va avea efecte semnificative pentru un număr impunător de familii cu copii din Republica Moldova, care ar putea fi afectați de sărăcie, riscuri sporite, în creșterea și educarea copiilor. Aceste noi provocări și riscuri pot fi atenuate doar printr-un sistem de protecție a copilului consolidat, axat pe interesului superior al copilului. 

În acest scop, Agenția Națională Asistență Socială (în continuare -ANAS)  va asigura implementarea activităților, conform domeniului de competență, prevăzute în Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Muncii și Protecției Sociale (în continuare - MMPS) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (în continuare - UNICEF) cu privire la acordarea asistenței tehnice pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv serviciilor social, precum și Planul de acțiuni al MMPS și UNICEF pentru perioada septembrie 2022 - septembrie 2023.

O componentă de bază a sistemului de protecție a copilului o reprezintă resursele umane, care conform reglementărilor normative este necesar să beneficieze de instruire inițială și continuă.

Responsabilități generale:

Consolidarea sistemului de instruire inițială și continuă a personalului din domeniul asistenței sociale prin dezvoltarea cadrului normativ și metodologic corespunzător.

Pentru consolidarea și dezvoltarea sistemului de instruire inițială și continuă a personalului din domeniul asistenței sociale expertul va avea următoarele atribuții:

 1. Analiza situației în domeniul formării profesionale a personalului din sistemul de asistență socială;
 2. Analiza cadrului normativ și a cerințelor cu privire la instruirea inițială și continuă a personalului din sistemul de asistență socială;
 3. Elaborarea actelor normative/metodologice pentru implementarea Hotărârii Guvernului nr. 38/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului de instruire inițială și continuă a personalului din domeniul asistenței sociale;
 4. Consultarea actelor normative și metodologice elaborate cu mediul academic, prestatori publici și privați de servicii sociale;
 5. Elaborarea actelor operaționale (instrumente de planificare, monitorizare etc.) necesare pentru procesul de organizarea și funcționare a sistemului de instruire inițială și continuă a personalului din domeniul asistenței sociale;
 6. Evaluarea necesităților de instruire a personalului din sistemul de asistență socială;
 7. Elaborarea Planului de instruire a personalului din sistemul de asistență socială.

Rezultatele așteptate:

 • Analiza efectuată;
 • Acte normative, acte metodologice elaborate și consultate;
 • Acte operaționale elaborate;
 • Planul de instruire întocmit.

Evaluarea performanțelor și supervizarea activităților

Performanțele consultantului vor fi apreciate în baza următorilor indicatori:

 • Calitate actelor normative/metodologice/operaționale;
 • Calitatea suportului metodologic oferit;
 • Respectarea termenelor-limită de implementare și raportare.

Cerinţe generale faţă de expert

Studii: superioare în domeniul asistenței sociale, juridic și alte domenii conexe.

Experienţă profesională minim 2 ani în domeniile asistenței sociale, formării profesionale.

Remunerarea

Remunerarea expertului se va face în baza cuantumului stabilit prin contractul de prestare a serviciilor. Plata pentru servicii se va efectua în baza rapoartelor de activitate și actul de primire-predare a lucrărilor prezentate de expert și semnate de Directorul ANAS.

Depunerea dosarului

Dosarul complet urmează a fi transmis la adresa: info@anas.md, până la 26 august 2022, inclusiv și va include:

1. scrisoare de motivare, explicând interesul manifestat față de poziția dată;

2. copie a CV-lui;

3. date de contact a 2-3 persoane de referință, reprezentanți ai angajatorilor precedenți (nume, prenume, funcție, telefon, e-mail actual).

Doar candidații preselectați vor fi contactați și invitați la interviu.

 

Articol adaugat de: Ada Cintaret