Agenția Națională Asistență Socială anunță concurs de selectare a unui expert în domeniul financiar

Poziția: 1 unitate expert domeniul financiar 

Durata contractului de prestări servicii: 01 septembrie 2022 – 30 septembrie 2023

Locația – Agenția Națională Asistență Socială, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 1

Context: Conform prognozelor mai multor organizații naționale și internaționale, impactul multiplelor crize: pandemică, energetică, a refugiaților din Ucraina, va avea efecte semnificative pentru un număr impunător de familii cu copii din Republica Moldova, care ar putea fi afectați de sărăcie, riscuri sporite, în creșterea și educarea acestora. Noile provocări și riscuri pot fi atenuate doar printr-un sistem de protecție bazat pe principiul asigurării interesului superior al copilului. 

În acest scop, Agenția Națională Asistență Socială (în continuare - ANAS) va asigura implementarea activităților, conform domeniului de competență, prevăzute în Memorandumul de Înțelegere între Ministerul Muncii și Protecției Sociale (în continuare - MMPS) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (în continuare - UNICEF) cu privire la acordarea asistenței tehnice pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv serviciilor social, precum și Planul de acțiuni al MMPS și UNICEF pentru perioada septembrie 2022 - septembrie 2023 (îîn continuare - Plan bilateral).

Responsabilități generale:

Asigurarea managementului financiar al activităților din Planul bilateral, coordonat cu  ANAS și MMPS.

Pentru implementarea eficientă a activităților prevăzute în Planul de acțiuni al MMPS și UNICEF pentru perioada septembrie 2022 - septembrie 2023, expertul va avea următoarele atribuții:

 1. Elaborarea unui Plan intern pentru implementarea activităților din Planul bilateral ce țin de competența ANAS;
 2. Delimitarea cuantumurilor mijloacelor financiare specifice pentru fiecare acțiune din Planul bilateral per entitate de implementare;
 3. Elaborarea proiectelor documentelor interne pe segmentul limitelor de plafonare, dar și a tuturor serviciilor/acțiunilor de remunerare incluse în Planul bilateral și Planul intern;
 4. Elaborarea indicatorilor de raportare și integrarea acestora în formulare de lucru;
 5. Monitorizare și evidență contabilă a cheltuielilor financiare;
 6. Sistematizarea datelor colectate de la structurile teritoriale de asistență socială/parteneri de implementare și raportarea corespunzătoare;
 7. Elaborarea circularelor tematice/instrucțiunilor/descrierea activităților specifice procesului de asigurare a asimilării mijloacelor financiare distribuite autorităților publice locale;
 8. Consilierea informațională/ghidarea specialiștilor autorităților publice locale în procesul de implementare a activităților prevăzute în Planul bilateral;
 9. Organizarea și desfășurarea întâlnirilor și ședințelor în format online/fizic necesare implementării unitare a mecanismelor instituite;
 10. Supravegherea, evidența și monitorizarea activității necesare pe coduri IBAN;
 11. Elucidarea și elaborarea mecanismului de rambursare a resurselor financiare la finele perioadei bugetare de gestiune;
 12. Elaborarea rapoartelor lunare, trimestriale, semestriale, anuale și prezentarea către ANAS, MMPS și partenerii de implementare.

Rezultatele așteptate:

 • Elaborarea Planului intern pentru implementare activităților proiectului de asistență tehnică;
 • Elaborarea proiectelor de acte normative interne/metodologice/operaționale pentru implementarea activităților proiectului de asistență tehnică;
 • Elaborarea rapoartelor de supraveghere, monitorizare și evidență contabilă;
 • Acordarea suportului metodologic/informațional și de consolidare a capacităților specialiștilor autorităților administrației publice local; 
 • Elaborarea rapoartelor lunare, trimestriale, semestriale, anuale către MMPS și partenerii de implementare. 

Evaluarea performanțelor și supervizarea activităților

Performanțele expertului vor fi apreciate în baza următorilor indicatori:

 • Calitate actelor normative/metodologice/operaționale;
 • Calitatea suportului metodologic oferit;
 • Calitatea rapoartelor;
 • Respectarea termenelor-limită de implementare și raportare.

   

Cerinţe generale faţă de expert

Studii: superioare în domeniul economiei, contabilității, auditului, financiar și alte domenii conexe.

Experienţă profesională: minim 2 ani în domeniul contabilității, financiar, economic, audit.

 

Remunerarea

Remunerarea expertului se va face în baza cuantumului stabilit prin contractul de prestare a serviciilor. Plata pentru servicii se va efectua în baza rapoartelor de activitate și actul de primire-predare a lucrărilor prezentate de expert și semnate de Directorul ANAS.

 

Depunerea dosarului

Dosarul complet urmează a fi transmis la adresa: info@anas.md, până la 23 august 2022, inclusiv și va include:

1. scrisoare de motivare, explicând interesul manifestat față de poziția dată;

2. copie a CV-lui;

3. date de contact a 2-3 persoane de referință, reprezentanți ai angajatorilor precedenți (nume, prenume, funcție, telefon, e-mail actual).

Doar candidații preselectați vor fi contactați și invitați la interviu.

 

Articol adaugat de: Ada Cintaret