Specialist coordonator în domeniul achizițiilor publice

I.P. ”Agenţia Servicii Publice” anunţă despre primirea documentelor pentru ocuparea funcţiei vacante de Specialist coordonator în domeniul achizițiilor publice.

Termenul-limită de prezentare a actelor – 27 mai 2022

Principalele sarcini ale specialistului coordonator în domeniul achizițiilor publice:

 • Elaborarea documentației de atribuire și altor documente ce țin de procedurile de achiziție publică;
 • Desfășurarea procedurilor de achiziții publice în scopul satisfacerii necesităților de bunuri, lucrări și servicii pentru activitatea Agenției Servicii Publice;
 • Cunoașterea și aplicarea legislației și actelor normative ce reglementează domeniul de achiziții publice;
 • Colaborarea cu specialiștii subdiviziunilor structurale ale Agenției Servicii Publice în procesul desfășurării procedurilor de achiziții publice.
 • Crearea, păstrarea și arhivarea dosarelor de achiziții publice.

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare în domeniul finanțelor/ economic/ juridic;
 • Cunoașterea legislației din domeniul achizițiilor publice;
 • Experiență specifică în domeniul achizițiilor publice de cel puțin un an;
 • Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Word și Excel;
 • Cunoașterea limbii de stat.

Documente solicitate:

 • Scrisoare de motivare;
 • Curriculum Vitae;
 • Diploma de studii;
 • Nume de referință.

Date de contact: 022-50-4021, 022-50-4949, e-mail: dgef@asp.gov.md

Articol adaugat de: Daniela Afanasiev