Selectare de experți/experte care vor acorda servicii de consiliere psihologică pentru femeile supraviețuitoare ale violenței în familie din 12 comunități din Cahul și Ungheni

Organizația solicitantă: Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „FĂCLIA”

Tip de contract: Contract de prestări servicii

 CONTEXT

Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „FĂCLIA” implementează, în perioada noiembrie 2020 – septembrie 2022, proiectul „Abilitarea femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă”, realizat în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor), în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova.

Proiectul este implementat în 12 localități din raioanele Cahul și Ungheni (6 localități din raionul Ungheni: Mănoilești, Pîrlița, Rădenii Vechi, Zagarancea, Măcărești, municipiul Ungheni și 6 localități din raionul Cahul: Andrușul de Jos, Larga Nouă, Slobozia Mare, Văleni, Zîrnești, municipiul Cahul).

Asociația „FĂCLIA” va abilita economic 80 de femei supraviețuitoare ale violenței, prin dezvoltarea unui Model de incluziune socio-economică. Astfel, inițiativa va conecta femeile care au suferit în urma violenței în familie și părțile responsabile de angajare, autoangajare și antreprenoriat.

OBIECTIVUL CONCURSULUI

Obiectivul concursului constă în selectarea de experți / experte care vor acorda servicii de consiliere psihologică și suport pentru femeile supraviețuitoare ale violenței în familie din 6 comunități ale raionului Cahul și 6 comunități ale raionului Ungheni.

SARCINI ȘI LIVRABILE

Experții selectat/Expertele selectați/selectate vor presta servicii de instruire consiliere și suport pentru femeile supraviețuitoare ale violenței în familie din 12 comunități ale raioanelor Cahul și Ungheni.

Atribuții de serviciu*[1]:

 • efectuează consilieri (individuale, de grup, de familie) cu beneficiarele;
 • realizează un plan de consiliere psihologică pentru fiecare caz aparte;
 • oferă suport psihologic beneficiarelor privind organizarea eficientă a vieții şi carierei lor;
 • efectuează evaluarea psihologică primară a beneficiarelor;
 • consultă femeile în vederea depășirii dificultăților apărute;
 • se deplasează în teren în vederea evaluării situației beneficiarelor şi determinării soluțiilor de remediere;
 • organizează instruiri/suport informațional despre lucrul cu victimele violenței, pe teme psihologice pentru angajații Asociația „Făclia”, după caz;

Cerințe față de candidați:

 • studii superioare de specialitate; specializări în domeniul asistenței şi consilierii persoanelor aflate în dificultate;
 • experiență profesională, în special cu femeile victime/supraviețuitoare ale violenței în familie;
 • cunoștințe bune în domeniul psihologiei şi a tehnicilor de evaluare psihologică, a legislației naționale şi internaționale din domeniul protecției victimelor violenței;
 • abilități de planificare şi organizare a activității profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de evaluare psihologică; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă;
 • abilități de lucru cu echipamente de birou și aplicații software de birou la nivel de utilizator (MS Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer);
 • atitudine/comportament tolerant şi respectuos față de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendință spre perfecționare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de colegii de serviciu, punctualitate;
 • activitate preponderent de birou şi deplasări în teritoriu după caz;

PRODUSE ŞI SERVICII PRESTATE:

Serviciile experților vor fi livrate în perioada mai - septembrie 2022, titularul fiind responsabil să livreze următoarelor rezultate:

 • Ședințe individuale și de grup de consiliere psihologică;
 • Rapoarte individuale de evaluare psihologică;
 • Rapoarte lunare privind activitatea desfășurată.

CERINȚE SPECIFICE FAȚĂ DE APLICANȚI

 • Experienţă în domeniul consilierii psihologice a victimelor violenței în familie;
 • Abilități excelente empatice, de comunicare și observare, responsabilitate, corectitudine, punctualitate și flexibilitate;
 • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă femeile victime/supraviețuitoare ale violenței în familie la nivel local;
 • Studii universitare în domeniul psihologiei;
 • Studii post-universitare specializate în psihoterapie; specializarea în victimologie, prevenirea și combaterea traumei vor constitui un avantaj;
 • Cunoaşterea limbii române și ruse.

MOD DE PREZENTARE A OFERTEI

 • Oferta tehnică: CV-ul expertului
 • Oferta financiară: conform modelului din Anexa 1 la prezenta cerere de oferte.

Oferta tehnică şi financiară va fi prezentată până la data de 19 mai 2022, prin e-mail la adresa faclia.ungheni@gmail.com

 

CRITERII DE SELECȚIE

Nr.

Criteriu

Punctaj maxim

1.             

Studii universitare în domeniul psihologiei (10 p)

Studii post-universitare specializate în psihoterapie; specializarea în victimologie, prevenirea și combaterea traumei vor constitui un avantaj (5 p);

15 p.

2.             

Experienţă în domeniul consilierii psihologice a victimelor violenței în familie (pentru 2 ani experiență - 50 p, adițional pentru fiecare an de experiență se va acorda câte 5 p suplimentare. Punctaj maxim: 60 p);

60 p.

3.             

Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă femeile victime/supraviețuitoare ale violenței în familie la nivel local; 

15

4.             

Oferta de preț

10 p.

 

[1] Sarcinile vor fi dezvoltate mai detaliat odată cu contractarea expertului/expertei.