Concurs privind ocuparea funcțiilor vacante: Manager de proiect, Coordonator tehnic al proiectului, Coordonator financiar, Asistent de proiect, Ofițer de comunicare

APROBAT:                                

Primarul orașului  Șoldănești

Alexandru TINICĂ                   

 

A N U N Ț  G E N E R A L

cu privire la  desfășurarea  concursului privind  ocuparea funcțiilor  vacante:

 

   Manager de proiect, Coordonator tehnic al proiectului, Coordonator financiar,  

 Asistent de proiect, Ofițer de comunicare

 

la proiectul ,,Șoldănești Agricultural Regional Market,, (SARM), finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Inițiativei "Primarii pentru Creștere Economică" (M4EG),,

 

                                      Referința: EuropeAid/170157/DH/ACT/Multi

 

Generalități:

      Șoldănești s-a alăturat Inițiativei «Primarii pentru Crestere Economică M4EG» la data de 13 decembrie 2019. Conform Planului de Dezvoltare Economică Locală pentru r-nul Șoldănești  un obiectiv principal este stimularea creșterii economice, dezvoltarea mediului de afaceri, susținerea producătorilor agricoli locali, crearea noilor locuri de muncă.

Obiectivul general:

   Îmbunătățirea calității vieții prin crearea premiselor pentru dezvoltarea antreprenoriatului și co-mercializarea produselor agricole în raionul Șoldănești și creșterea atractivității orașului pentru locuitori și investitori.

Obiective specifice:

  • OS1: Investiții într-o infrastructură de piață cu energie verde pentru activități comercial economice
  • OS2: Consolidarea capacităților antreprenorilor locali de a face conversia la agricultura ecologică, de a aplica la programe de grant și credit, de a-și promova și comercializa pro-dusele și de a crea lanțul local de valoare adăugată
  • OS3: Îmbunătățirea calității vieții în raionul Șoldănești prin conectarea activităților comerciale la cele turistice și recreaționale din zona pieții

Proiectul este împlementat de Primăria orașului Șoldănești, Republica Moldova, în parte-neriat cu ,,Sinergetika Consulting,, SRL

 

Durata proiectului: 24 luni Data începerii proiectului: 01 martie 2022

Procedura de selectare:

Etapa I(eliminatorie): examinarea CV-lui și a documentelor anexate

Etapa II: interviul candidatului cu reprezentanții Comisiei de evaluare, privind calificările și abilitățile solicitate.

   Informația detaliată se poate găsi pe pagina web: primariasoldanesti.md.

      Candidații interesați sunt bineveniți să trimita CV-urile și actele confirmative celor expuse în CV-ri, pănă la data  limita 28 aprilie 2022, ora 16.00, la adresa: soldanesti.primaria@gmail.com

Doar candidații selectați vor fi invitați la interviu. Mai multe informații pot fi solicitate la adresa de  e-mail menționată mai sus.

Articol adaugat de: Vadim Groza