APSCF contractează consultant cu experiență internațională pentru prestarea serviciilor de instruire în domeniul managementului bazat pe rezultate.TERMENI DE REFERINŢĂ

Servicii de instruire în domeniul managementului bazat pe rezultate

APSCF contractează consultant cu experiență internațională pentru prestarea serviciilor de instruire în domeniul managementului bazat pe rezultate. Concursul este deschis atât consultanților din Republica Moldova cât și celor din România.

 1. Context

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) este o rețea de 58 de organizații neguvernamentale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din regiunea Transnistreană. APSCF acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând respectarea și protecția reală a copilului și familiei. Pentru mai multe informații accesați http://aliantacf.md/.

În perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2021, APSCF implementează proiectul „Societatea civilă pentru dreptul la educație pentru toți copiii din Moldova”, cu suportul financiar oferit de OXFAM Ibis. Proiectul are scopul de a contribui la realizarea ODD 4 – asigurarea unei educații de calitate incluzive și echitabile pentru copiii din Moldova.

Rolul societății civile în promovarea educației incluzive și calitative este esențial. APSCF cu sprijinul OSC-urilor și a partenerilor de dezvoltare a facilitat îmbunătățirea politicilor, oferirea de sprijin profesioniștilor din domeniul educațional, împuternicirea copiilor să vorbească despre problemele cu care se confruntă, multe dintre ele fiind legate de mediul școlar.

Unul din obiectivele acestui proiect este capacitarea membrilor APSCF și a grupului Education for All (EFA) în domenii conexe și aspecte ce le-ar împuternici să-și asume acest rol și să participe plenar la dialogul de politici în educație. Pentru luna iulie 2021, APSCF planifică o instruire pentru organizațiile membre în domeniul managementului bazat pe rezultate.

 1. Scopul

Scopul acestei activități constă în consolidarea capacităților membrilor APSCF în domeniul ”managementului bazat pe rezultate”.

 

3. Detalii despre livrarea serviciilor de consultanță

În scopul implementării obiectivelor stabilite consultantul urmează să considere activitățile incluse la p. 4 al acestor Termeni de Referință.

4. Livrabile și termene limită

 

Activități

Livrabile

Termene limită* și nr de zile lucrătoare

1.

Pregătirea pentru curs, dintre care o zi pentru evaluarea necesităților participanților

Chestionar de evaluare a necesităților participanților înainte de și după instruire

1.5 zile

Iulie 2021

2.

Facilitarea unei instruiri în domeniul managementului bazat pe rezultate

Metode și proceduri de lucru, agenda, prezentări, materiale de suport pentru participanți

2 zile

Iulie 2021

3.

Raport post eveniment

Raport

0.5 zi

Iulie 2021

TOTAL:

4 zile

* Termenele limită vor fi concretizate și definitivate la semnarea Contractului de consultanță.

5. Calificare și experiență

 • Studii universitare sau post-universitare în științe socio-umane și altele relevante;
 • Minim 5 ani de experiență demonstrată în domeniul managementului de proiecte, monitorizare și evaluare de proiecte / politici / structuri la nivel național și internațional;
 • Cunoștințe vaste despre funcționarea organizațiilor, managementul bazat pe rezultate, administrarea proiectelor, practicilor internaționale în acest domeniu;
 • Cunoașterea foarte bună a contextului și sistemului de protecție a copilului în Republica Moldova, funcționării OSC-urilor în acest domeniu;
 • Experiență demonstrată în elaborarea, livrarea și facilitarea cursurilor de instruire, atelierelor (inclusiv online);
 • Experiență de lucru cu organizațiile societății civile naționale și internaționale;
 • Abilități excelente de analiză, organizare, comunicare, relaționare și raportare;
 • Spirit de inițiativă, profesionalism, punctualitate.

6. Managementul consultanței

Expertul va planifica și coordona toate activitățile cu echipa Secretariatului APSCF.

Pentru realizarea scopului și activităților menționate mai sus, APSCF va facilita comunicarea cu organizațiile membre.

7. Condiții de depunere a dosarului

 

 • Scrisoarea de intenție cu indicarea ofertei financiare (suma USD NET**/ zi de consultanță);
 • CV-ul expertului.

** suma NET este acea sumă pe care o primește consultantul în contul său bancar și nu conține nici o taxă sau impozit. Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către APSCF în conformitate cu legislația în vigoare.

 

APSCF va calcula costul final al ofertei financiare (valoarea ofertei) aplicând toate taxele și impozitele conform legislației în vigoare la data limită a concursului asupra ofertei NET recepționate.

Termen limită pentru depunerea dosarelor – 22 iunie 2021, ora 18:00.

Dosarele vor fi trimise prin e-mail la adresa ipopusoi@aliantacf.md cu indicare la tema mesajului "Oferta servicii de consultanță- Managementul bazat pe rezultate".Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet