Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Internews în Moldova este în căutarea unui coordonator sau a unei coordonatoare pentru tabăra National Geographic Photo Camp/ Internews в Молдове ищет координатора для образовательного лагеря National Geographic Photo CampRO

NOTĂ: Tabăra fotografică este programată pentru luna august 2021. Aceasta va fi organizată doar după evaluarea situației epidemiologice începând cu luna iulie și doar în baza recomandărilor/hotărârilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.

Internews în Moldova este în căutarea unui/ei consultant/e, care va fi contractat/ă în calitate de coordonator/coordonatoare în cadrul unei tabere fotografice, organizate în parteneriat cu National Geographic Society. Este vorba de un program de instruire în fotografie și educație mediatică prin imagini, ce va avea drept grup-țintă 20 de tineri/tinere. Tabăra va oferi participanților posibilitatea de a experimenta diverse tehnici de creare a istoriilor vizuale, dezvoltând astfel un spirit de analiză critică a evenimentelor/faptelor și transpunerea acestora în imagini de calitate. Sesiunea de instruire va fi moderată de o echipă de fotografi de talie internațională de la National Geographic Society, care va pune la dispoziția participanților un șir de instrumente și tehnici inovative de redare a istoriilor vizuale.

Cea de-a doua ediție a taberei fotografice fusese programată pentru anul 2020, dar din cauza pandemiei și a restricțiilor sanitare a fost amânată pentru luna August 2021. Aceasta urmează să se desfășoare în UTA Găgăuzia, în condițiile în care nu vor exista noi restricții privind organizarea evenimentelor. Internews va lua toate măsurile necesare pentru respectarea normelor epidemiologice și va acoperi toate cheltuielile pentru transportarea, cazarea și alimentarea tuturor participanților.

Coordonatorul/coordonatoarea va fi responsabil/ă de gestionarea eficientă a procesului logistic a taberei de instruire (coordonare transport/călătorii, cazare, întâlnirea/însoțirea echipei National Geographic la toate evenimentele incluse în agenda de lucru). De asemenea, va coordona și supraveghea desfășurarea programului de activități al taberei, precum și asistenții care vor monitoriza, la rândul lor, participanții taberei de instruire. Persoana angajată va fi remunerată.

Va fi selectată persoana care are:

- vârsta împlinită de 18 ani;

- experiență în procese organizatorice în cadrul taberelor pentru tineri;

- experiență în participarea la programele pentru tineri;

- experiență în organizarea activităților de instruire non-formale (un atu este în domeniul educației mediatice);

- experiență de lucru în echipă;

- abilități interpersonale și abilități de comunicare excelente;

- capacitate de organizare, de prioritizare a sarcinilor, de luare a deciziilor contra timp;

- atitudine proactivă, pozitivă, ambițioasă, dinamică, creativă, dornică să împărtășească cunoștințele sale cu tinerii participanți;

- vorbește fluent limbile română, rusă, engleză.

*Persoanele care au depus dosarele în cadrul concursului din 2020, sunt încurajate să participe și în acest an.

Doritorii sunt invitați să completeze un formular online până pe 1 aprilie 2021, ora 18:00. Formularul poate fi ACCESAT AICI. Persoana selectată va fi anunțată până pe 15 aprilie.

Pentru mai multe detalii, sunați la numărul de telefon 060500570 sau scrieți la adresa de email

 in-chisinau@internews.org.

Acest program de instruire este organizat în cadrul proiectului "Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova" (MEDIA-M), finanțat de USAID, Ambasada Marii Britanii la Chișinău și implementat de Internews in Moldova, care are ca scop promovarea dezvoltării mass media independente și profesioniste, și crearea unui sector media mai rezistent la presiunile politice și economice.

 

RU

ПРИМЕЧАНИЕ: Oбразовательный лагерь запланирован на август 2021 года. Он будет организован только после оценки эпидемиологической ситуации, начиная с июля месяца, и только на основании рекомендаций/решений Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

Internews в Молдове ищет специалиста/ку, с которым/ой будет заключён контракт для работы в качестве координатора в образовательном лагере, организованным в партнёрстве с National Geographic Society. Это программа обучения фотографии и визуального мадиаобразования для 20 молодых людей, которая даёт участникам возможность испытать различные методы создания фото историй/репортажей, развивая таким образом навыки критического мышления, и навыки создания качественных фотографий. Учебную сессию будет вести международная команда фотографов из National Geographic Society, которая предоставит участникам инновационные инструменты и технологии для фотографирования.

Второй выпуск фото-лагеря был запланирован на 2020 год, но из-за пандемии и санитарных ограничений он был перенесен на август 2021 года. Он будет проходить в АТО Гагаузии, если не будeт новых ограничений на организацию мероприятий. Internews примет все необходимые меры для соблюдения эпидемиологических правил и покроет все расходы на транспортировку, проживание и питание участников.

Координатор будет отвечать за эффективное управление организационными процессами в образовательном лагере (транспортировка, проживание, встречи фотографов, их сопровождение), выполнение программы мероприятий лагеря, а также выстраивать работу трёх ассистентов, которые будут помогать организовывать участников образовательной программы. Это работа оплачивается.

Это позиция/должность рассчитана на специалиста/ку:
- не младше 18 лет;
- имеющий опыт организации лагерей для молодёжи;
- имеющий опыт участия/работы в молодёжных программах;
- имеющий опыт организации неформальной учебной деятельности (особенно в области медиаобразования);
- имеющий опыт работы в команде;
- отличные навыки общения;
- организационный потенциал (приоритетность задач, принятие решений);
- позитивное, амбициозное, динамичное, творческое отношение, желание поделиться своими знаниями с участниками;
- свободно говорит на румынском, русском, английском языках.

* Кандидаты, представившие свои анкеты в прошлогоднем конкурсе, также приглашаются к участию в этом году.

Чтобы принять участие в конкурсе, заполните онлайн-анкету (ЗДЕСЬ), до 1 апреля 2021 года, 18:00. Выбранный кандидат будет уведомлён по электронной почте до 15 апреля.

Для более подробной информации, звоните по телефону 060500570 или пишите на электронную почту in-chisinau@internews.org.

Это обучение является частью финансируемого USAID, Посольством Великобритании в Молдове проекта «СМИ в поддержку демократии, интеграции и подотчетности в Молдове» (MEDIA-M) и внедрённым Internews in Moldova, направленного на содействие развитию независимых и профессиональных СМИ и создание медиа-сектора, более устойчивого к политическим и финансовым давлениям.

 

Author: Oxana Iuteş

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan