Cerere de oferte de prețuri pentru servicii de organizare a unui atelier de evaluareNr. ref. 7 din 04.07.2024

Asociația Promo-LEX planifică organizarea unui atelier de evaluare pentru echipa sa de observatori pe termen lung.

Evenimentul se desfășoară în cadrul Misiunii de observare a alegerilor prezidențiale și a referendumului republican constituțional din 20 octombrie 2024, parte din Programul ,,Democrație Transparență și Responsabilitate”, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), în baza Contractului de Grant AID-117-A-16-00002.

Perioada organizării evenimentului: 23-24 noiembrie 2024

Locația: în afara or. Chișinău

Durata: 2 zile

Număr de participanți: 60 de persoane

Oferta trebuie să includă prețul cu TVA precum și prețul la cota TVA cu drept de deducere. Asociația Promo-LEX va oferi toate documentele confirmative în acest sens.

Astfel, în vederea organizării evenimentului, solicităm oferte de prețuri pentru următoarele servicii:

Nr. Serviciu Descriere serviciu Nr. unități Preț per unitate MDL/ TVA inclus Preț per unitate MDL/ TVA 0 Total MDL/ TVA inclus  

Total MDL/ TVA 0

1 Chirie sală de conferință cu capacitatea de cca. 60 persoane 1 sală amenajată cu scaune, mese, tablă flipchart și cu o conexiune bună la internet

(2 zile x 8 ore de chirie)

2 zile

sau

16 ore

       
2 Chirie echipament de proiecție Proiector și ecran de proiecție

(2 zile x 8 ore de chirie)

2 zile

sau

16 ore

       
3 Chirie 4 spații amenajate sau săli de conferință/spații de lucru cu capacitatea de cca. 15-20 persoane fiecare 4 săli amenajate cu scaune, mese, tablă flipchart și cu o conexiune bună la internet
(4 spații x 1 zi)
4 spații        
4 Cazare Camere single sau double/twin

(60 pers. x 1 noapte)

Vă rugăm să indicați anexat numărul și tipul camerelor disponibile.

60 persoane

sau

nr. camere

       
5 Pauză de cafea Meniul pauzelor include cafea naturală, ceai în asortiment, frișcă, zahăr, plăcințele sau fursecuri în asortiment.

(60 pers. x 4 pauze de cafea)

240 unități
 
       
6 Mic dejun (60 pers. x 1 dejun)

Vă rugăm să prezentați meniul în anexă la Ofertă. În cazul în care dejunul este inclus în prețul cazării, vă rugăm să indicați acest lucru.

60 unități        
7 Prânz (60 pers. x 2 prânzuri)

Vă rugăm să prezentați meniul în anexă la Ofertă.

120 unități        
8 Cină (60 pers. x 1 cină)

Vă rugăm să prezentați meniul în anexă la Ofertă.

60 unități        
9 Apă plată Apa plată

(sticle, 0.5 l)

300 unități

(3 sticle x 60 pers. în 1-a zi

2 sticle x 60 pers. în a 2-a zi)

       

Vă rugăm să prezentați oferta conform formularului atașat sau într-un format similar.

width=37 Formular ofertă comercială

Note!

 • În cadrul concursului sunt eligibile să participe companii care prestează servicii de cazare și alimentație publică și dețin licență și certificare relevantă.
 • În cazul în care serviciile propuse în ofertă urmează a fi livrate de către doi sau mai mulți prestatori (persoane juridice separate), care aplică în cadrul acestui concurs într-o singură Ofertă, acest fapt trebuie indicat expres în ofertă. În așa caz, oferta trebuie să includă datele de contact și tot pachetul de documente, indicat în termenii de referință, pentru fiecare prestator în parte.
 • Alte servicii/condiții precum spații de parcare auto disponibile, echipament de sonorizare în sala (sălile) de conferințe vor constitui un avantaj.
 • Asociația Promo-LEX își rezervă dreptul să modifice cantitatea și specificațiile serviciilor sus-menționate, cu informare prealabilă. Numărul final de participanți și volumul serviciilor vor fi comunicate cu 2-3 zile înainte de eveniment.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele elemente:

 • Oferta comercială, prezentată conform tabelului de mai sus;
 • O scurtă prezentare a ofertei tehnice (condițiile de cazare și alimentare, sălile de conferințe/spațiile suplimentare de lucru solicitate, existența spațiilor de parcare etc.) și/sau link la pagina web unde aceste condiții pot fi vizualizate;
 • Asigurarea unui mediu fără surse de zgomot care ar perturba desfășurarea atelierului în condiții optime (ex. nunți, cumetrii, petreceri, zona aeroportului/zonă industrială), aplicanții vor prezenta informații despre alte evenimente programate pentru perioada solicitată;
 • Meniul propus pentru serviciile de alimentație publică (mic dejun, prânz, cină și pauza de cafea);
 • Copia Licenței/Extrasului din Registrul de Stat;
 • Datele de contact ale ofertantului;
 • Numele persoanei de contact;
 • Rechizitele bancare ale companiei;
 • Semnătura persoanei autorizate.

Criterii de selecție a ofertantului:

 • Oferta corespunde cerințelor cererii de oferte;
 • Raportul preț-calitate.

Data limită de prezentare a ofertelor: 14 iulie 2024, ora 18:00.

Oferta trebuie completată în limba română și expediată prin e-mail la adresa: tender@promolex.md cu mențiunea “Ofertă de prețuri pentru servicii de organizare a unui atelier de evaluare”.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate.

Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare: Alina Stăvilă, Asistentă de Program, Asociația Promo-LEX,
e-mail: alina.stavila@promolex.md, mob. +373 69615470.

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală, apolitică, nonprofit, care îşi desfășoară activitatea pe întregul teritoriu al Republicii Moldova. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la promovarea și apărarea drepturilor omului, la consolidarea proceselor și instituțiilor democratice, și la dezvoltarea societății civile.