Achiziţionarea Echipamentelor pentru laboratorul didactic Energii regenerabileAchiziţionarea Echipamentelor pentru laboratorul didactic Energii regenerabile

Anunț specific de achiziții

Cerere de cotații - Bunuri

 

Țara: Republica Moldova

Instituția: Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei

Titlul proiectului: Învățământul Superior din Moldova                              

 • ID Proiect: P167790
 • Titlul subproiectului: Modernizarea curricula pentru formarea competențelor profesionale în Inginerie, Electronică, Automatică și Robotică, ca răspuns la cerințele Industriei 4.0 (GEAR 4.0)
 • Obiectul achiziției: Echipamente pentru laboratorul didactic Energii regenerabile
 • Nr. MD-TECHUNI-415400-GO-RFQ

 

 • IP Universitatea Tehnică a Moldovei a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul Programului de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior din Moldova, implementat în cadrul proiectului “Învățămîntul superior din Moldova” și intenționează să aplice o parte din mijloacele financiare pentru plăți în temeiul Acordului de subfinanțare nr. MD-MOED-6542-ASF-U-14 din 24.10.2022 pentru realizarea subproiectului „Modernizarea curricula pentru formarea competențelor profesionale în Inginerie, Electronică, Automatică și Robotică, ca răspuns la cerințele Industriei 4.0 (GEAR 4.0)”
 1. În cadrul Acordului de subfinanțare o parte din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea contractului/contractelor atribuire în cadrul achiziției de Echipamente pentru laboratorul didactic Energii regenerabile.
 2. IP Universitatea Tehnică a Moldovei invită operatorii economici eligibili să depună oferte pentru achiziționarea: Echipamentelor pentru laboratorul didactic Energii regenerabile

Nu.

Denumirea bunurilor

Lot 1

Centrale fotovoltaice

 1. Achiziția se va desfășura prin procedura de cerere de cotații (RFQ), astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament de achiziții”); și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentul privind achiziții prenotat.
 2. Ofertanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare și solicita documentele de achiziție de la IP Universitatea Tehnică a Moldovei, la adresa de e-mail esenia.turchin@adm.utm.md.
 3. Ofertele trebuie să fie transmise la adresa de mai jos: Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 168, Bir. 108 sau electronic la adresa de e-mail esenia.turchin@adm.utm.md înainte de 02.07.2024, ora 14:00.

 

 

 

Ofertele întîrziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse.

 1. Ofertele prezentate vor fi valabile pentru o perioadă de 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
 2. Adresa menționată mai sus, în punctul 5, 6 este:

Republica Moldova, MD-2004,

 mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 168, Bir. 108.

Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei,

+373 69 66 82 48

Esenia Turchin, Șefă Serviciu Achiziții Publice

esenia.turchin@adm.utm.md

https://www.utm.md

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura

Nume, Prenume___________________