Termen Extins - Fundația de Binefacere Caritas Moldova solicită oferte de preț de la furnizori de medicamente în formă de vouchereFundația de Binefacere Caritas Moldova solicită oferte de preț de la furnizori de medicamente în formă de vouchere

Termen Extins - Fundația de Binefacere Caritas Moldova solicită oferte de preț de la furnizori de medicamente în formă de vouchere.

Achiziția dată va avea loc în cadrul proiectului: „AID_Acting for immediate and integrated support for conflict affected people in Moldova”.

Certificatele/voucherele valorice vor fi distribuite către beneficiarii proiectului, care vor ridica medicamente personal de la magazinele furnizorului.

Criteriile de Eligibilitate sunt:

 • să dețină rețea de magazine în toată țara;
 • să aibă capacitatea tehnică de gestionare a certificatelor/voucherelor valorice;

Oferta dumneavoastră trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

 1. Date generale ale companiei (denumirea companiei, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, cu sediu în Moldova).
 2. Declarația privind statutul ofertantului (accesați link), semnată și ștampilată de către ofertant.
 3. Certificatul de înregistrare.
 4. Extrasul emis de către bancă cu rechizitele bancare ale ofertantului.
 5. Oferta financiară, semnată și ștampilată de către ofertant. Oferta financiară se va prezenta cu indicarea prețului în MDL cu TVA pentru fiecare poziție separat, cu preț de livrare/transportare (Chișinău) inclus.
 6. Prezentarea ariei de acoperire a rețelelor de magazine;

Descrierea voucherelor:

 • Cantitate – min. 600 buc., preț/voucher – 500 MDL;
 • Voucherele vor fi emise de către furnizor cu imprimarea logo-ului din proiect (modelul se va transmite ulterior după atribuirea contractului);
 • Trebuie să fie indicat termenul de livrare;
 • Toate prețurile indicate în ofertă sunt fixe şi rămân neschimbate pe toată perioada de valabilitate a ofertei (cel puțin 45 de zile);
 • Prezentarea ariei de acoperire a rețelelor de magazine;
 • Confirmarea disponibilității de a prezenta, la necesitate, raportul privind utilizarea voucherului de către beneficiar (numărul de identificare a voucherului, valoarea nominală, data utilizării, suma totală a voucherelor utilizate);
 • Valabilitatea voucherelor trebuie să fie de cel puțin 12 luni.

Criteriile de selectare a ofertelor comerciale:

 • Prețul ofertei
 • Rețeaua de puncte de vânzare
 • Termenul de valabilitate al voucherului
 • Termenul de livrare al voucherelor

VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă timp de cel puțin 45 de zile, de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Un potențial ofertant care dorește clarificări privind Invitația pentru prezentarea de oferte va contacta în scris organizația la adresa de e-mail: procurement@caritas.md.

Caritas Moldova va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Solicitarea pentru informații suplimentare, precum și oferta dumneavoastră conform cerințelor specificate, pot fi adresate și expediate prin email sau aduse direct la adresa:

Numele Beneficiarului: Caritas Moldova
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. G. Asachi nr. 30/1
În atenția: Ecaterina Bugaevscaia
Email: procurement@caritas.md
Telefon pentru detalii: +37378800597

Oferta trebuie să fie depusă până la data de Termen Extins PANA 27 IUNIE 2024(20 iunie 2024).

Vă rugăm să vă asigurați de recepționarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, Fundația de Binefacere Caritas Moldova nu poartă răspundere pentru dosarele electronice expediate, dar care nu au fost recepționate.

Caritas Moldova își rezervă dreptul de a anula și/sau a suspenda procedura de achiziție, total sau parțial, şi de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de adjudecarea contractului, inclusiv în cazul în care se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerințelor stabilite în prezenta documentație, fără a-și crea astfel anumite obligații și a purta răspundere față de ofertanți.