AO „CASMED” contractează servicii de instruire și consultanță în comunicareAsociația Obștească „CASMED” anunță concurs de selectare a unui expert/unei experte, grup de experți/te sau companie pentru prestarea serviciilor de instruire și consultanță în comunicare în cadrul proiectului „Echitate în sănătate prin responsabilizare socială”, faza 2.Pentru mai multe detalii va rugam sa consultați https://casmed.md/proiecte/ao-casmed-contracteaza-servicii-de-instruire-si-consultanta-in-comunicare/

Produsele realizate în cadrul sarcinii urmează să contribuie la atingerea următoarelor obiective:

 • Informarea și sensibilizarea diferitor categorii de actori-cheie (autorități, instituții medicale, publicul larg) privind mesajele-cheie ale proiectului;
 • Asigurarea vizibilității rezultatelor proiectului „Echitate în sănătate prin responsabilizare socială” la nivel local, regional și național.

Prestatorul selectat va realiza următoarele sarcini:

 1. Facilitarea unui atelier de lucru pentru echipa proiectului, pentru a identifica și elabora mesajele-cheie ale proiectului, specifice pentru anumite grupuri de actori cheie (autorități, instituții medicale, pacienți, ONG, agenții de constrângere, instituții de învățământ, etc).
 2. Elaborarea planului de comunicare al proiectului (cu indicarea instrumentelor și canalelor de comunicare specifice pentru grupurile țintă și actorilor cheie ale proiectului).
 3. Oferirea serviciilor de consultanță și mentorat pentru echipa proiectului în implementarea planului de comunicare, și eventuala actualizare a acestuia.

Termeni și livrabile

Serviciile vor fi prestate în perioada 10 Iunie – 31 Octombrie 2024, cu elaborarea produselor conform termenilor de mai jos:

Livrabil 

Zile/sarcină

Termen-limită de recepționare

Atelier de lucru pentru echipa proiectului

1 – 2 zile

25 iunie 2024

Planul de comunicare al proiectului elaborat

8 zile

14 iulie 2024

Servicii de consultanță și mentorat

30 zile

15 iulie – 31 octombrie 2024

Toate produsele vor fi elaborate în conformitate cu politicile de vizibilitate ale Agenției Elvețiene pentru Cooperare și Dezvoltare și vor fi coordonate cu echipa AO „CASMED”.

Plata pentru servicii se va face în baza Actelor de predare-primire servicii semnate cu Prestatorul.

Condiții pentru participare la concurs

La concurs pot participa experți independenți/grupuri de experți și companii care pot demonstra experiență în domeniul de activitate aferent sarcinii propuse:

 • Experiență demonstrată în domeniul comunicării și promovării de minim 5 ani, elaborării produselor și strategiilor de comunicare;
 • Studii superioare în unul dintre domeniile: jurnalism, comunicare, științe sociale, educație, sau alte domenii relevante;
 • Abilități demonstrate de formare și instruire în domeniul comunicării;
 • Cunoașterea mediului online și a instrumentele de promovare specifice pentru subiecte sociale și pentru diferite grupuri;
 • Cunoașterea excelentă a limbilor română și rusă;
 • Experiența de lucru cu instituții / organizați din sănătate va fi considerată un avantaj.

Dosarul de participare va include: 

 • CV-ul ofertantului (și a membrilor implicați în realizarea sarcinilor);
 • Link-uri către produsele / proiectele elaborate relevante sarcinii propuse;
 • Oferta financiară elaborată în MDL, la cota TVA 0%, cu specificarea costurilor per fiecare livrabil și costul net per oră de consultanță;
 • 2 – 3 scrisori de recomandare din partea instituțiilor, companiilor, organizațiilor care au beneficiat de serviciile ofertantului.
 • CASMED își rezervă dreptul de a solicita referințe și documente suplimentare.

Termenul – limită de prezentare a ofertei: 31 mai 2024.

Oferta se  va expedia în format PDF la adresa de  email casmed.SAccproject@gmail.com cu subiectul mesajului „Servicii de instruire și consultanță comunicare”.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate. Doar persoanele selectate vor fi contactate.

Pentru informații suplimentare contactați: Livia Golovatîi, coordonatoare de proiect: tel. 069834207.