Concurs pentru selectarea unei companii care să efectueze auditarea raportului financiar al proiectului „Promovarea dezvoltării economice și sociale durabile în baza finanțării externe echilibrate și responsabile”Concurs pentru selectarea unei companii care să efectueze auditarea raportului financiar al proiectului „Promovarea dezvoltării economice și sociale durabile în baza finanțării externe echilibrate și responsabile”

1. CONTEXTUL ȘI DESCRIEREA PROIECTULUI

Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS) este o organizație neguvernamentală din Republica Moldova, fondată în 2016 de un grup de profesioniști cu o vastă experiență în gestionarea treburilor publice. Misiunea IPIS constă în abordarea provocărilor de dezvoltare strategică ale Moldovei printr-o perspectivă nepolitică. Domeniile de expertiză ale IPIS includ guvernarea eficientă, rezolvarea conflictelor și consolidarea relațiilor interetnice, societatea incluzivă și participarea civică, precum și comunicarea strategică și media.

În parteneriat cu Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” și cu sprijinul Fundației Soros Moldova, IPIS implementează proiectul „Promovarea dezvoltării economice și sociale durabile în baza finanțării externe echilibrate și responsabile”.

2. Descrierea sarcinii

IPIS urmează să contracteze o companie de audit pentru auditarea raportului financiar ce acoperă perioada 01 octombrie 2021 – 31 martie 2024 pentru implementarea proiectului „Promovarea dezvoltării economice și sociale durabile în baza finanțării externe echilibrate și responsabile”.

Perioada de implementare a contractului: 12 martie - 12 aprilie 2024.

Compania de audit va produce următoarele documente:

  • 1 raport de audit care va corespunde următoarelor detalii:

Raportul de audit verificat şi semnat de auditorul responsabil (trebuie sa fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului calificat şi licenţiat, nu doar numele companiei) vor fi prezentate IPIS conform termenelor indicate.

Raportul de audit trebuie să indice clar opinia de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului.

  • 1 scrisoare către management care va include concluzia de audit privind:

Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (recomandările vor fi prezentate în ordinea priorităților).

Propuneri şi recomandări pentru îmbunătățirea politicilor interne ale Asociației.

Raportul de audit precum și scrisoarea către conducere trebuie puse la dispoziția managementului IPIS în limba română cel târziu la data de 15 aprilie 2024.

Auditarea raportului se va face în conformitate cu Standardele Naționale și Internaționale de Audit. În raportul de audit va fi reflectată, pe scurt, situația privind alocarea şi cheltuirea resurselor financiare pe proiect. Raportul de audit trebuie să conțină opinia clar exprimată în formă scrisă.

Auditorii vor avea acces la toate documentele şi actele contabile în ceea ce priveşte procedura de alocare, gestionare şi raportare a grantului menționat. IPIS va asigura sprijinul şi spațiul necesar pentru auditor pentru a facilita procesul de audit, precum şi accesul acestuia la orice informație necesară.

3. Evaluarea ofertelor:

Vor fi evaluate doar dosarele complete. Compania care acumulează cel mai mare punctaj conform criteriilor de evaluare va fi invitată la negocierea contractului.

Criteriile de evaluare vor fi:

Nr.

Criteriu de evaluare

Punctaj maxim

1.

Experiență în furnizarea serviciilor de audit pentru instituții similare, finanțate de instituții naționale și/sau internaționale.

15

2.

Imaginea și reputația companiei de audit și a auditorului/auditorilor

15

3.

Calificarea echipei care va efectua auditarea

20

4.

Oferta financiară

50

4. Depunerea ofertei

Companiile interesate sunt invitate să prezinte dosarul de aplicare la adresa de email marinatabarna@gmail.com.

Dosarul de aplicare urmează să fie prezentat în limbile română și va conține:

  1. Denumirea ofertantului, numărul telefonul de contact, adresa electronică şi prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea proiectului.
  2. Certificatul de înregistrare a companiei.
  3. Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu.
  4. Oferta financiară prezentată în MDL și va include toate taxele și impozitele.

Termen limită de depunere a ofertelor este 7 martie, ora 12:00 (ora Chișinăului)

 

Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta la marinatabarna@gmail.com.

Articol adaugat de: Institutul Pentru Inițiative Strategice IPIS