OSCE Mission to Moldova is requesting for Expression of Interest for Renewal of Implementing Partners RosterOSCE Mission to Moldova is requesting for Expression of Interest for Renewal of Implementing Partners Roster of the OSCE Mission to Moldova in the Field of developing, organizing and conducting a public awareness campaign on enhancing cooperation among th

OSCE Mission to Moldova is requesting for Expression of Interest for Renewal of Implementing Partners Roster of the OSCE Mission to Moldova in the Field of developing, organizing and conducting a public awareness campaign on enhancing cooperation among the communities from both banks of the Dniestr/Nistru river through reduction of hazardous chemical risks in Moldova within the “Removal and disposal of dangerous chemicals from Moldova project.

Reference Number:

No. EOI/MOL/01/2024

 

Procurement Procedure:

Expression of Interest (EOI)

 

Issue Date:

05 February 2024

 

Deadline:

07 March 2024, 10:00 a.m. (EEST)

 

Pre-Application Meeting

15 February 2024, 11:00 a.m. (EEST) (Videoconference on Zoom)

 

Contact

Interested NGOs are invited to request bidding documents at Procurement-MD@osce.org

 

 

Description of Services:

The CPR Programme is seeking to partner with NGOs registered in the Republic of Moldova and functioning on either bank of the Dniester/Nistru River with the general capacity to:

×        provide expertise and assistance on developing, organizing and conducting a public awareness campaign on enhancing cooperation among the communities from both banks of the Dniestr/Nistru River through the “Removal and Disposal of Dangerous Chemicals from Moldova project assisting Moldova to reduce security and safety risks stemming from the storage of hazardous chemicals;

×        launch an awareness campaign among population and a wide group of stakeholders on both banks of the Dniestr/Nistru River; organize awareness-raising events (including roundtables, conferences, and public lectures) with a focus on building awareness about the chemicals being removed, amplifying the successful cooperation between both banks in the removal process and promoting OSCE as the project facilitator; and involve as wide of a range of stakeholders possible, including but not limited to NGO-s, local authorities officials, farmers, authorities managing sites from which chemicals are being removed and local population (children, students, parents, employees etc.)

Programul CPR își propune să colaboreze cu ONG-uri înregistrate în Republica Moldova și care activează pe ambele maluri ale râului Nistru, având ca obiectiv general:

-        să ofere expertiză și asistență pentru dezvoltarea, organizarea și desfășurarea unei campanii de sensibilizare a publicului privind consolidarea cooperării între comunitățile de pe ambele maluri ale râului Nistru prin intermediul proiectului Colectarea și Evacuarea pentru Eliminarea Substanțelor Chimice Periculoase din Moldova , care ajută Moldova să reducă riscurile pentru siguranță și securitate cauzate de păstrarea substanțelor chimice periculoase;

-        să lanseze o campanie de sensibilizare în rândul populației și al unui grup larg de pe ambele maluri ale râului Nistru; să organizeze evenimente de sensibilizare (inclusiv mese rotunde, conferințe și prelegeri publice), cu accent pe creșterea gradului de conștientizare cu privire la substanțele chimice care sunt îndepărtate, pe amplificarea cooperării de succes între ambele maluri în procesul de îndepărtare și pe promovarea OSCE în calitate de facilitator al proiectului; și să implice un grup cât mai larg de părți interesate, inclusiv, dar fără a se limita la ONG-uri, reprezentanți ai autorităților locale, fermieri, gestionari ai siturilor cu substanțe chimice, precum și oameni din comunitatea locală (copii, studenți, părinți, angajați, etc.)