Tender no. 83456420 site supervision of construction assignments in Causeni rayonTender no. 83456420 site supervision of construction assignments in Causeni rayon

The German Development Cooperation through GIZ is looking for an Engineer/Architect, authorized / certified individual, resident in the Republic of Moldova, to supervise 3(three) construction sites in 3(three) villages in Causeni rayon within its project “Supporting Moldovan communities in hosting Ukrainian refugees (HOST Project)”.

The selected bidder will conduct all the activities in accordance with the provisions of the Terms of Reference (ToR).

For the Terms of Reference, please address a message to the e-mail: tenders-giz-moldova@giz.de, indicating the tender number in the message title not later than December 26, 2023, time 15:00.

The proposed expert for this assignment shall meet the following criteria:

 • Background in engineering and civil works;
 • Min 20-years of experience in general architect and building construction;
 • Min 10-years of experience as supervisor or/and lead architect;
 • Previous work experience with at least 2 international donor- or financing organization;
 • Knowledgeable of local legal norms in construction;
 • Long term construction market knowledge in Moldova;
 • Excellent coordination skills;
 • Fluency in Romanian, Russian. English language will be an advantage.

Within the proposal, the bidder will present:

 • Curriculum Vitae and any available professional qualification certificates relevant for the assignment.
 • Financial offer (in a separate sealed envelope), including gross daily rate in MDL, the distribution of the days per the expected deliverables in the total amount per up to 25 workdays of the assignment.

Proposals may be presented in Romanian or English language.

All personal data are for the internal use of GIZ, confidentiality is guaranteed.

Bid’s evaluation will be performed based on the ratio: appropriateness of suggested concept and qualifications of the proposed expert 70%, price offer 30%.

Please note that applications received after the deadline, as well as incomplete applications will not be considered. Financial offers containing other currency than MDL (Moldovan Lei) will not be considered. GIZ retains the discretion to re-advertise or cancel this tender.

Applications shall be delivered in sealed envelopes, showing the tender number (83456420) and subject on it, to the address of GIZ Office Chisinau (Stefan cel Mare si Sfant Boulevard 73/1, Chișinau, MD-2001) not later than December 29, 2023, time 15:00.

___________________________________________

Tender no. 83456420

Subiect: Responsabil tehnic în cadrul unei misiuni de construcție in raionul Causeni

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) caută un inginer/arhitect,individual autorizat/certificat, rezident în Republica Moldova, care să supravegheze 3 (trei) construcții în 3 (trei) localități din raionul Căușeni în cadrul proiectului său „Support comunităților moldovenești în găzduirea refugiaților ucraineni”.

Ofertantul selectat va desfășura toate activitățile în conformitate cu prevederile Termenilor de Referință (TdR).

Pentru a solicita Termenii de Referință, vă rugăm să trimiteți un mesaj la adresa de e-mail: tenders-giz-moldova@giz.de, indicând numărul licitației în titlul mesajului, nu mai târziu de Decembrie 26, 2023, orele 15:00.

Expertul propus pentru această misiune trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Experiență în inginerie și construcții civile;
 • Min 20 de ani de experiență în arhitectură și / sau în construcții;
 • Min 10 ani de experiență ca responsabil tehnic / diriginte de șantier și / sau arhitect principal;
 • Experiență anterioară de lucru cu cel puțin 2 organizații internaționale donatoare sau finanțatoare;
 • Cunoașterea normelor locale legale în construcții;
 • Cunoașterea îndelungată a pieței locale de construcții;
 • Abilități excelente de coordonare;
 • Vorbire fluentă în limbile Română, Rusă. Engleza - va constitui un avantaj.

În cadrul propunerii, ofertantul va prezenta:

 • Curriculum Vitae însoțit de o scrisoare de intenție și orice certificate de calificare profesională disponibile relevante pentru atribuire.
 • Oferta financiară (într-un plic sigilat separat), inclusiv rata zilnică brută în MDL, distribuirea zilelor pe livrabilele preconizate în suma totală de până la 25 de zile lucrătoare ale misiunii.

Propunerile pot fi prezentate în limba română sau engleză.

Toate datele personale sunt pentru uzul intern al GIZ, confidențialitatea este garantată.

Evaluarea ofertelor se va efectua în baza raportului: adecvarea conceptului propus și calificările expertului propus - 70%, oferta financiară - 30%.

Vă rugăm să rețineți că cererile primite după termenul limită, precum și cele incomplete, neconforme cu TdR nu vor fi luate în considerare. Ofertele financiare care conțin altă monedă decât leul moldovenesc nu vor fi luate în considerare. GIZ își rezervă libertatea de a republica sau de a anula acest tender.

Documentația de participare se prezintă într-un plic sigilat (formă fizică), cu numărul de tender (83456420) si subiectul acestuia, la adresa Biroului GIZ Chișinău (MD-2001 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73/1, NBC - National Business Center, et.9) până la data de Decembrie 29, 2023, orele 15:00.