Solicitarea de oferte pentru servicii de cateringSolicitarea de oferte pentru servicii de catering

Asociația Obștească „DEMOS” anunță concurs deschis de achiziție în cadrul proiectului „Programul de Sprijin și Iernare a Refugiaților Ucraineni în Republica Moldova” („Ukrainian Refugee Support and Winterization Program in the Republic of Moldova, 2209131”), cu asistența financiară oferită de Caritas Austria din sursele ADA și NiN.

Scopul acestei solicitări este semnarea unui contract care va avea drept obiect prestarea serviciilor de catering, în limita condițiilor prevăzute în Solicitarea de ofertă și Anexa nr. 1 a acesteia, necesare pentru alimentarea refugiaților cazați în Centrul de plasament temporar pentru refugiați din mun. Edineț (descărcați aici).

Cerințe față de candidații eligibili: persoane juridice înregistrate în Republica Moldova specializate în prestarea serviciilor de alimentație publică.

Perioada pentru informații și clarificări: până la 25 decembrie 2023.

Data limită pentru depunerea ofertei este: 27 decembrie 2023, ora 12:00.

Oferta va fi perfectată conform Anexei 2. a Solicitării de oferte, semnată de persoana abilitată, scanată și expediată la adresa de e-mail: ngo.demos@gmail.com, cu mențiunea: Denumire ofertant_Oferta comercială_Servicii catering.

Pentru informații suplimentare:

Persoană de contact: Agarici Iana

Telefon: 069633813

Email: agariciiana@gmail.com