Concurs de oferte pentru achiziția unei construcții modulare (tip container)Asociația Obștească „DEMOS” anunță concurs deschis de achiziție în cadrul proiectului „Programul de Sprijin și Iernare a Refugiaților Ucraineni în Republica Moldova” („Ukrainian Refugee Support and Winterization Program in the Republic of Moldova, 2209131”), cu asistența financiară oferită de Caritas Austria din sursele ADA și NiN.

 Scopul acestei solicitări este semnarea unui contract care va avea drept obiect achiziția unei construcții modulare (tip container) pentru depozitarea ajutorului umanitar  destinat refugiaților din Ucraina și populației vulnerabile locale, în limita condițiilor prevăzute în Solicitarea de ofertă și Anexa nr. 1 a acesteia (descărcați aici).

Condiții de eligibilitate:

  • Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;
  • Experiență dovedită de producere, comercializare și instalare a construcțiilor modulare;
  • Disponibilitatea de livrare în termen de 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului.

Perioada pentru informații și clarificări: până la 30 noiembrie 2023.

Data limită pentru depunerea ofertei este: 07 decembrie 2023, ora 17:00.

Oferta va fi perfectată conform Anexei 1. a Solicitării de oferte, semnată de persoana abilitată, scanată și expediată la adresa de e-mail: ngo.demos@gmail.com, cu mențiunea: Denumire ofertant_Oferta comercială_Construcție modulară.

Pentru informații suplimentare:

Persoană de contact: Agarici Iana

Telefon: 069633813

Email: agariciiana@gmail.com