Concurs extins pentru selectarea unei Companii calificate în producere de conținuturi educative interactive în formatul de învățare mixtăConcurs extins pentru selectarea unei Companii calificate în producere de conținuturi educative interactive în formatul de învățare mixtă

Rețeaua Femeilor pentru Democrație „Women's Democracy Network” anunță concurs extins pentru selectarea unei Companii calificate în producere de conținuturi educative interactive

Tipul contractului: prestări servicii

Candidați eligibili: Companii, asociații obștești, etc. (persoane juridice) cu experiență în crearea și exploatarea de conținut educațional digital

Termen limită de prezentare a ofertelor: 24 noiembrie 2023

Perioada de prestare a serviciilor: decembrie 2023 – martie 2024

Context:

Rețeaua Femeilor pentru Democrație „Women's Democracy Network” este dedicată promovării intereselor femeilor în diferite sfere ale vieții, sporirii participării politice a femeilor și promovării unei democrații autentice. Acest lucru este realizat prin programe de învățare, conexiuni internaționale, mentorat și dezvoltarea competențelor specifice.

În Octombrie 2023, Rețeaua Femeilor pentru Democrației în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru egalitatea de gen și emanciparea femeilor, un organ subsidiar al Organizației Națiunilor Unite, înființat de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (UN Women) dau startul proiectului „Women's Peace Consuls”. Proiectul are ca scop îmbunătățirea participării civice și a leadership-ului femeilor într-un context de consolidare a păcii. În cadrul proiectului urmează să fie elaborate și produse conținuturi de formare în materie de leadership politic și public pentru femei, în stil de învățare mixtă.

Astfel, Rețeaua Femeilor pentru Democrației este în căutarea unei companii, asociații obștești, etc. capabile de a produce conținuturi educative interactive în formatul de învățare mixtă (blended learning) pe platforma LMS (learning management system). Cu ajutorul companiei selectate, vom pregăti un curs online, cu durata de 8 săptămâni. Acesta va consta în prezentarea generală a cursului și o foaie de parcurs pentru 8 săptămâni (8 lecții) în două module cu un examen intermediar și unul final. Funcțiile de reamintire și de motivare de a învăța sunt foarte importante pentru noi și va trebui să facă parte din sistemul de gestionare a învățării.

Descrierea sarcinii:

 • Elaborarea și coordonarea cu echipa Rețelei Femeilor pentru Democrației a conceptelor de scenarii;
 • Design și producerea materialelor educaționale în formatul de învățare mixtă (blended learning) pe platforma LMS (learning management system);
 • Realizarea filmărilor în baza scenariilor aprobate în Chișinău și în alte 4-5 localități selectate prin concurs;
 • Editarea/montarea/sonorizarea/materialului final;
 • Traducerea și subtitrarea materialelor în limbile română și rusă;
 • Realizarea de contenturi în baza materialelor realizate.

Companiile interesate pot să prezinte oferta de prețuri pentru următoarele produse:

Pos 1: Crearea unui intro de 7 secunde pentru Women's Democracy Network Academy și a unui șablon pentru un titlu video cu titlul cursului, modulului și lecției.

Pos 2: Ebook pornind de la materialul de bază din limba engleză șablon în română și rusă design simplu și clar. Ofertă la 1800 de caractere (1 pagină).

Pos 3: Modelul și proiectarea platformei de învățare.

Pos 4: Operarea platformei timp de 2 ani pe un subdomeniu al https://wdn-moldova.org/

Pos 5: Înregistrare video pentru Greenwall, Tehnologie audio cu 2 camere, inclusiv editarea a 20 de videoclipuri de 6-8 minute și 12-14 minute fiecare.

Pos 6: Editare de videoclipuri, generic de deschidere, generic de închidere, editare de fundal și montaj (chroma screen).

Pos 7: Sprijin pentru operarea sistemului de management al învățării, cu plăcere alte oferte opționale.

Pos 8: Pregătirea unui examen (quiz) cu 10 întrebări cu 4 variante de răspuns fiecare (răspunsuri multiple).

Pos 9: H5P Interactive Video: după primul minut al videoclipului (3-5 întrebări).

Pos 10: Introducerea datelor pentru înregistrarea conținutului în LMS pe om/zi.

Pos 11: Animații (de exemplu, Adobe After Effect) pentru crearea de animații scurte pe om/zi.

Vă rugăm să ne descrieți tehnicile, software-ul sau cerințele pe care vă propuneți să le utilizați.

Important: Puteți depune oferta atât pentru toate sarcinile solicitate, cât și pentru sarcini specifice selectate, pentru care aveți experiența demonstrată. Vă rugăm să indicați acest lucru în oferta dumneavoastră.


Cerințe față de candidat/candidată:

 • Experiență demonstrată în domeniul prestării serviciilor de design și producerea materialelor educaționale în formatul de învățare mixtă (blended learning) pe platforma LMS (learning management system) de cel puțin 2 ani;
 • Deținere de echipamente și personal necesare pentru producții de calitate corespunzătoare;
 • Pasiune pentru educație. 

Oferta va conține următoarele:

1. Oferta tehnica:

 • CV-ul companiei;
 • Portofoliul companiei;
 • Copia actului de înregistrare a companiei.

2. Oferta financiara, cu TVA și cu TVA la cota 0%, ștampilată și semnată. 

Criterii de evaluare:

 • Calitatea ofertei tehnice
 • Oferta financiară
 • Experiența demonstrată

În procesul de evaluare a ofertei se va lua în calcul criteriul de cost-eficiență.

Modul de prezentare a dosarului:

Ofertele vor fi semnate și ștampilate de compania ofertantă și expediate prin e-mail la adresa: info@wdn-moldova.org cu atașarea setului de documente solicitate, indicandu-se în titlul mesajului „Oferta producție LMS”.

Companiile interesate sunt invitate să expedieze dosarul până vineri, 24.11.2023.

Ne puteți contacta: info@wdn-moldova.org

Acest proiect este implementat de Rețeaua Femeilor pentru Democrație „Women's Democracy Network”, cu susținerea UN Women, și finanțat de Fondul Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară