Solicitare de oferte pentru achiziționarea produselor igieniceSolicitare de oferte pentru achiziționarea produselor igienice

Asociația Obștească „DEMOS” anunță lansarea concursului public de oferte pentru  achiziționarea produselor igienice în cadrul proiectului „Programul de Sprijin și Iernare a Refugiaților Ucraineni în Republica Moldova” („Ukrainian Refugee Support and Winterization Program in the Republic of Moldova, 2209131”), cu asistența financiară oferită de Caritas Austria din sursele ADA și NiN. 

Scopul concursului de achiziții este semnarea unui contract care va avea drept obiect livrarea bunurilor, în limita condițiilor prevăzute în Solicitărea de ofertă (a se descărca AICI) și Anexa 1. a acesteia, necesare pentru realizarea activităților aferente proiectului sus-menționat: distribuirea pachetelor igienice familiilor refugiate din Ukraina și familiilor vulnerabile din comunitatea locală din regiunea de nord (raioanele Edineț, Briceni, Ocnița, Dondușeni, Rîșcani). 

În concurs pot participa persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, autorizate în vânzarea bunurilor prevăzute în această cerere de ofertă.

Perioada pentru informații și clarificări: până la 27 noiembrie 2023.

Data limită pentru depunerea ofertei este: 30 noiembrie 2023, ora 17:00.

Oferta va fi perfectată conform Anexei 1. a Solicitării de oferte, semnată de persoana abilitată, scanată și expediată la adresa de e-mail: ngo.demos@gmail.com, cu mențiunea: Denumire ofertant_Oferta comercială - produse igienice.

Pentru informații suplimentare:

Persoană de contact: Agarici Iana

Telefon: 069633813

Email: agariciiana@gmail.com