Solicitare de oferte pentru achiziția produselor igieniceSolicitare de oferte pentru achiziția produselor igienice

Asociația Obștească  „DEMOS” anunță lansarea concursului public de oferte pentru achiziționarea produselor igienice în cadrul proiectului „Aid, Education, Integration”, faza II, 2023-2024, cu asistența financiară oferită de Kindernothilfe (KNH).

 

Scopul concursului de achiziții este semnarea unui contract care va avea drept obiect livrarea bunurilor, în limita condițiilor prevăzute în Solicitarea de oferte (a se descărca aici), necesare pentru realizarea activităților aferente proiectului sus-menționat: distribuirea pachetelor igienice familiilor vulnerabile din comunitatea locală și familiilor refugiate din Ucraina.

În concurs pot participa persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, autorizate în vânzarea bunurilor prevăzute în această cerere de ofertă.

Perioada pentru informații și clarificări: până la 13 noiembrie 2023.

Data limită pentru depunerea ofertei este: 16 noiembrie 2023, ora 17:00.

Oferta va fi perfectată conform Anexei 1. a Solicitării de oferte, semnată de persoana abilitată, scanată și expediată la adresa de e-mail: ngo.demos@gmail.com, cu mențiunea: Denumire ofertant_Oferta comercială- produse igienice.

 

Pentru informaţii suplimentare:

Persoană de contact: Agarici Iana

Telefon: 069633813

Email: agariciiana@gmail.com